Szanse autystów na rynku pracy

Jak wygląda sytuacja osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy? Jak państwo wspiera niepełnosprawnych?

Szanse autystów na rynku pracy
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 2 marca 2023

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję strażnika godności człowieka, która obejmuje między innymi wolność od wykluczenia, prawo do cieszenia się życiem, do podejmowania decyzji o swoim losie, do rozwoju osobistego i do szczęścia.

W ciągu ostatnich 10 lat Polska stała się stroną Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, w tym osób ze spektrum autyzmu, a RPO został wyznaczony jako organ monitorujący jej wdrażanie.

Uczniowie ze spektrum autyzmu chcą zmian w szkołachUczniowie ze spektrum autyzmu chcą zmian w szkołachMonika Świetlińska

Niestety, nadal istnieje wiele kwestii wymagających poprawy zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania prawa, a ustawodawcy, administracja i sądy często brakuje odpowiedniej wrażliwości na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Co jest najważniejsze?

Rzecznik przedstawił trzy najważniejsze kwestie, które od lat są postulowane przez kolejnych Rzeczników.

Po pierwsze, zwrócił uwagę na prawo osób z niepełnosprawnościami, w tym osób autystycznych, do życia w społeczeństwie, do dokonywania takich samych wyborów, na równi z innymi osobami, do pełnej integracji i pełnego udziału w życiu społeczeństwa. Formą odpowiedniego wdrożenia tego standardu jest deinstytucjonalizacja, czyli rezygnacja z przestarzałego i często naruszającego godność człowieka systemu zakładającego opiekę świadczoną w zakładach stacjonarnych, na rzecz indywidualizowanego wsparcia w środowisku lokalnym.

Drugim problemem jest ubezwłasnowolnienie, które nierzadko staje się narzędziem uprzedmiotowienia człowieka i uczynienia z niego istoty bezwolnej, której życie zależy od innych osób. RPO opowiada się za zniesieniem lub przemodelowaniem aktualnie obowiązujących zasad ubezwłasnowolnienia.

Trzecią kwestią są problemy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy również doświadczają wykluczenia. Aby otrzymać świadczenia pielęgnacyjne, opiekun musi często całkowicie zrezygnować z pracy, co prowadzi do wtórnego wykluczenia. RPO proponuje zmiany w obecnie obowiązującym prawie, aby poprawić sytuację opiekunów.

Przykład z życia

Rzecznik podał przykłady spraw indywidualnych, w których ostatnio interweniował, między innymi sprawę wieloosobowej rodziny, w której skład wchodzą osoby z niepełnosprawnościami, oraz niewidomego dziecka, któremu gmina sfinansowała dojazd do przedszkola pod warunkiem, że w jedną stronę będzie odbywało 3,5 godzinną podróż dwoma pociągami i trzema autobusami — bo tak jest taniej. Rzecznik podkreślił, że takie sytuacje są nie do zaakceptowania i nie powinny mieć miejsca w społeczeństwie, które powinno dbać o godność każdej osoby, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Firmy i instytucje wprowadzają „ciche godziny” z myślą o osobach ze spektrum autyzmuFirmy i instytucje wprowadzają „ciche godziny” z myślą o osobach ze spektrum autyzmuAnna Malinowska

W przypadku sprawy rodziny, Rzecznik interweniował w skardze nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym w sprawie nakazu eksmisji wydanego wobec wieloosobowej rodziny, w której skład wchodzą osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, że Rzecznik podjął działania, udało się unieważnić nakaz eksmisji i zapewnić godne warunki życia dla całej rodziny.

Natomiast w przypadku niewidomego dziecka, Rzecznik interweniował, gdy gmina sfinansowała dojazd do przedszkola pod warunkiem, że dziecko będzie odbywało długą i męczącą podróż. Dzięki interwencji Rzecznika, Sąd administracyjny uwzględnił skargę na decyzję gminy i zapewnił dziecku godne warunki dojazdu do przedszkola.

Potrzeba zmian systemowych

Te przykłady pokazują, że interwencja Rzecznika jest ważna i potrzebna w przypadkach naruszania praw osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie jednak, aby poprawić sytuację osób z niepełnosprawnościami, konieczne jest działanie na poziomie systemowym, aby wyeliminować przyczyny takich sytuacji i zapewnić godne warunki życia i pełne uczestnictwo w życiu społecznym dla każdej osoby z niepełnosprawnościami.

Z orzeczeniem czy bez orzeczenia?

Monika Wiszyńska-Rakowska, pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, wspomina też o potrzebie zapewnienia wsparcia osobom ze specjalnymi potrzebami niezależnie od posiadanego orzeczenia. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa minimalne wymogi dostępności dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Wskazała też na podejście koncentrujące się na potrzebach, związanym z neuroróżnorodnością, które uwzględnia różnorodne potrzeby i sposoby zdobywania umiejętności. System orzeczniczy powinien również kierować się tym podejściem, zamiast skupiać się jedynie na medycznej diagnozie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?Małgorzata Łaziuk

Podkreśla również, że niektóre osoby z niepełnosprawnościami nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, a tak zdarza się w przypadku osób ze spektrum autyzmu, ale nie powinno to być przeszkodą w udzielaniu im wsparcia. Ważne jest również rozmawianie z nimi i pytać o ich potrzeby, ponieważ każda osoba z niepełnosprawnością ma unikalne wymagania.

Monika Wiszyńska-Rakowska poruszyła także kwestie potrzeb osób ze spektrum autyzmu, które są bardzo zróżnicowane, i wymagają indywidualnego podejścia. Podkreśliła też, że zmiany w prawie umożliwiające szersze wykorzystanie języka łatwego do czytania i rozumienia są bardzo ważne.

Wskazała również na potrzebę aktywnego uwzględniania głosu osób z niepełnosprawnościami w procesach decyzyjnych, ponieważ są oni ekspertami w sprawach ich dotyczących.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!