Prace społeczne. Co to?

W społeczeństwie istnieje grupa osób, które zamiast odsiadywać swoje wyroki w więzieniu, są skierowane na prace społeczne. To nie tylko alternatywna forma kary, lecz również szansa na rehabilitację i integrację ze społeczeństwem. 

Prace społeczne. Co to?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 28 marca 2024

Czym są prace społeczne?

Prace społeczne jako forma kary to proces, w którym osoba skazana jest zobowiązana do wykonania określonych zadań i działań na rzecz społeczności i organizacji non-profit jako sposób sprostowania za popełnione przewinienie. Może to być narzucane przez sąd jako alternatywna forma kary wobec kary pozbawienia wolności lub jako dodatkowa kara w ramach procesu sądowego.

W przypadku orzeczenia pracy społecznej jako kary, skazany musi wykonać określoną liczbę godzin lub określony zakres zadań w wyznaczonym czasie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy społecznej może skutkować konsekwencjami: na przykład odbyciem kary pozbawienia wolności. Prace społeczne można zamienić na potrącanie wynagrodzenia.

Kary prawne dla pracodawcy. Za co?Kary prawne dla pracodawcy. Za co? Damian Jemioło

Jako forma kary ma na celu nie tylko zadośćuczynienie społeczności za popełnione przewinienie, ale również edukację skazanego oraz pomoc mu w reintegracji społecznej. W ten sposób może przyczynić się do ograniczenia recydywy oraz poprawy sytuacji społecznej i osobistej osoby skazanej.

Co, jeśli nie są wykonywane?

W Polsce, jeśli osoba skazana nie wykonuje pracy społecznej, sąd może podjąć różne działania w celu egzekwowania wykonania kary.

Jeśli niewykonanie pracy społecznej wynika z uporczywego i celowego naruszania warunków orzeczonej kary, sąd może podjąć decyzję o zmianie kary na inną formę, na przykład  pozbawienie wolności.

Ważne jest, aby osoba skazana zdawała sobie sprawę z powagi narzuconej kary oraz konsekwencji wynikających z jej niewykonania. W przypadku trudności w wykonaniu pracy społecznej warto zwrócić się do sądu o możliwość zmiany warunków kary.

Gdzie można je wykonać?

Praca społeczna jako forma kary może być wykonywana w różnych miejscach, w zależności od specyfiki narzuconych zadań i potrzeb społeczności. Mogą to być np. instytucje charytatywne, placówki opiekuńcze, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczne, urzędy miast czy gmin, a także inne instytucje lub organizacje non-profit, które świadczą pomoc społeczną. Mogą to również być szkoły lub schroniska dla zwierząt.

Na czym polega areszt domowy?Na czym polega areszt domowy?Joanna Gościńska

Miejsca wykonywania pracy społecznej mogą być różnorodne, ważne, by instytucja znajdowała się w pobliżu miejsca zamieszkania osoby, która musi je wykonać, tak aby bez problemu mogła dotrzeć do niej. Celem jest zwykle pomoc osobom potrzebującym, wsparcie lokalnej społeczności lub działania mające na celu naprawę szkód społecznych wyrządzonych przez inne osoby. Może to obejmować różne działania, takie jak sprzątanie ulic, prace porządkowe, pomoc w prowadzeniu placówek opiekuńczych, organizowanie wydarzeń społecznych czy udzielanie pomocy potrzebującym.

Praca społeczna jako forma kary może być również trudna i wymagająca, zwłaszcza jeśli zadania są fizycznie lub psychicznie wymagające. Dlatego ważne jest, aby zadania wykonywane w ramach pracy społecznej były odpowiednio dostosowane do możliwości i potrzeb osoby skazanej, a także były prowadzone w sposób wspierający jej proces resocjalizacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!