Na czym polega areszt domowy?

Czym jest areszt domowy? Na czym on polega? Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego? A komu taka forma kary nie przysługuje?

Na czym polega areszt domowy?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 6 czerwca 2023

Areszt domowy – czym jest?

Areszt domowy to środek zapobiegawczy stosowany w ramachpostępowania karnego. Polega na tym, że osoba podejrzana lub oskarżona opopełnienie przestępstwa może zostać poddana ograniczeniom w poruszaniu się iprzebywaniu poza swoim miejscem zamieszkania przez określony czas.

Zgłosił się na komendę po zagubiony telefon, mimo że był… poszukiwanyZgłosił się na komendę po zagubiony telefon, mimo że był… poszukiwanyAnna Malinowska

Areszt domowy jest zastosowany jako środek tymczasowy wobecosoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karąpozbawienia wolności, o ile niezbędne jest uniemożliwienie ucieczkipodejrzanego, zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego lub ochronapokrzywdzonego lub świadka. Może również zostać zastosowany wobec oskarżonego wtrakcie toczącego się postępowania karnego.

Specjalna opaska elektroniczna

Podczas aresztu domowego osoba objęta tym środkiem nie możeopuszczać swojego miejsca zamieszkania bez zgody organu ścigania. Często musibyć również noszony elektroniczny nadzór w postaci specjalnej opaski, któramonitoruje przemieszczanie się osoby. Naruszenie warunków aresztu domowego możeskutkować zaostrzeniem środka zapobiegawczego lub aresztem tymczasowym.

Nowe kwatery dla Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Warszawie-BiałołęceNowe kwatery dla Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Warszawie-BiałołęceJoanna Gościńska

Areszt domowy ma na celu ograniczenie swobodyprzemieszczania się podejrzanej lub oskarżonej osoby, przy jednoczesnymumożliwieniu jej przebywania w miejscu zamieszkania. Ma to na celu zapewnićodpowiedni nadzór nad osobą podejrzaną lub oskarżoną, jednocześnie umożliwiającjej utrzymanie więzi rodzinnych i kontynuowanie pracy lub nauki, o ile jest tomożliwe.

Kto może skorzystać zdozoru elektronicznego?

Z systemu możeskorzystać ten skazany, który jeszcze nie rozpoczął wykonywania karypozbawienia wolności oraz ten, który odbył już jej część w zakładzie karnym idodatkowo:

  • wobec któregoorzeczono karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy (dotyczy to równieżtych skazanych wobec których orzeczono karę zastępczą za przestępstwo lubprzestępstwo skarbowe lub wobec których orzeczono dwie lub więcejniepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyćkolejno)
  • który posiadaokreślone miejsce stałego pobytu (nie musi to być miejsce zameldowania)
  • zgody osóbpełnoletnich zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na odbywanie przezskazanego kary w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich wspólnegozamieszkania – w pewnych przypadkach warunek ten nie musi zostać spełniony.
  • zgody właścicielalokalu – osoby fizycznej – jeżeli lokal ten został np. wynajęty. 

 Kto nie możeskorzystać z systemu dozoru elektronicznego?

Z systemu dozoruelektronicznego nie może skorzystać:

  • recydywistawielokrotny – czyli to osoba która: została skazana za przestępstwo umyślne nakarę pozbawienia wolności i popełniła w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już byłaskazana (recydywa podstawowa) i następnie po odbyciu łącznie co najmniej rokukary pozbawienia wolności, w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub częściostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lubzdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży zwłamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciemprzemocy lub groźby jej użycia;
  • osoba, wobec którychorzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie, zastępcząkarę pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub środekprzymusu skutkujący pozbawienie wolności oraz osoby skazane na karę aresztuwojskowego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!