Obowiązki proboszcza względem parafii

Każda parafia posiada swojego proboszcza, którego urząd jest z nią ściśle związany i regulowany przepisami prawa kanonicznego. Jakie są zatem obowiązki proboszcza i czym funkcja ta różni się od administratora parafii? Sprawdzamy.

Obowiązki proboszcza względem parafii
  • Jakub Stasak
  • /
  • 6 czerwca 2023

Proboszcz, czyli kto?

Parafia jest najmniejszą jednostką terytorialną Kościoła Katolickiego wchodzącą w skład diecezji.

Artykuł 7. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nadaje polskim parafiom osobowość prawną.

Zgodnie z kanonem 519. Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego”.

Watykan — ciekawostki prawne dotyczące funkcjonowania najmniejszego państwa świataWatykan — ciekawostki prawne dotyczące funkcjonowania najmniejszego państwa świataJakub Stasak

Proboszczowie powinni być mianowani na czas nieokreślony, gdyż stałość jest jednym z podstawowych przymiotów urzędu, istnieje także możliwość obsadzania go na określoną kadencję, tego rodzaju decyzja wymaga jednak wyrażonej w formie dekretu zgody Konferencji Episkopatu Polski oraz potwierdzenia jej przez Stolicę Apostolską.

W procedurze mianowania proboszcza biskup diecezjalny posiada pełną wolność i niezależność, niemniej powinien wysłuchać przy tym opinii dziekana oraz wszystkich osób duchownych i świeckich, które mogą służyć radą w niniejszej sprawie.

Obowiązki proboszcza

Kanon 528. Kodeksu Prawa Kanonicznego nakłada na proboszcza obowiązek troski o to, aby osobom przebywającym na terenie kierowanej przez niego parafii głoszone było nieskażone słowo Boże.

Bezpośrednio z powyższego nakazu wynikać mają zaś starania o właściwe pouczanie wiernych w kwestii prawd wiary, wyrażane zwłaszcza w homiliach głoszonych w niedziele i święta nakazane oraz w nauczaniu katechetycznym.

Szczególnej pieczy proboszcza podlega katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, korzystając ze wsparcia całej wspólnoty parafialnej, jest on ponadto zobowiązany do krzewienia orędzia ewangelicznego również wśród tych, którzy, z jakichkolwiek przyczyn, przestali praktykować.

Jakie konsekwencje w świetle prawa kanonicznego niesie ze sobą apostazja?Jakie konsekwencje w świetle prawa kanonicznego niesie ze sobą apostazja?Jakub Stasak

We wszystkie niedziele i święta nakazane proboszcz ma obowiązek odprawienia Mszy świętej, troszcząc się o to, aby była ona centrum życia parafialnego, powinien przy tym zabiegać o czynny udział wiernych w liturgii.

Kanon 529. stanowi, że do prawidłowego wypełniania funkcji proboszcza niezbędne jest poznanie parafian, co powinno odbywać się między innymi przez odwiedzanie poszczególnych rodzin, wsparcie chorych czy wyjątkową troskę o ubogich, cierpiących, przeżywających życiowe trudności.

Obowiązki proboszcza jako urzędnika kościelnego to chociażby prowadzenie ksiąg parafialnych i dokumentacji, wydawanie zaświadczeń, troska o archiwum, dbałość o płynność finansową, odpowiedzialność za remonty czy inwestycje, nadzór nad cmentarzem.

Niezwykle istotna, także z punktu widzenia prawa państwowego, jest funkcja reprezentacyjna, to właśnie proboszcz reprezentuje bowiem parafię na zewnątrz (na przykład przed organami administracji publicznej).

Proboszcz, a administrator parafii

Administratorem parafii jest kapłan, zarządzający nią w trakcie wakatu lub wystąpienia trwałej przeszkody w sprawowaniu przez proboszcza powierzonego mu urzędu.

Ile wie o Tobie proboszcz? Ochrona danych osobowychIle wie o Tobie proboszcz? Ochrona danych osobowychJakub Stasak

W myśl kanonu 540. Kodeksu Prawa Kanonicznego:

• administrator parafii ma te same obowiązki i posiada te same uprawnienia co proboszcz, chyba że biskup diecezjalny postanowi inaczej,

• administratorowi parafii nie wolno czynić nic, co mogłoby przynieść uszczerbek uprawnieniom proboszcza lub dobrom parafialnym,

• po wypełnieniu swojego zadania, administrator parafii powinien złożyć sprawozdanie proboszczowi.

Ewentualna procedura odwołania administratora parafii wymaga jednak znacznie mniej formalności niż w przypadku proboszcza.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!