Prawo odstąpienia od umowy - nowy przywilej dla wybranych firm już w 2021 roku

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymają od stycznia 2021 roku nowe uprawnienia — znowelizowane prawo konsumenckie pozwoli im na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. To istotna  zmiana, bo dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet czy telefon bez podania przyczyny przysługiwało jedynie konsumentom.

Prawo odstąpienia od umowy - nowy przywilej dla wybranych firm już w 2021 roku
  • Anna Stępniewska
  • /
  • 10 października 2019

Zgodnie z polskim prawem konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego). 

Ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta daje szeroką ochronę osobom fizycznym. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów prawa konsumenckiego i Kodeksu cywilnego, czyli od 1 stycznia 2021 roku, definicja konsumenta pozostanie bez zmian, ale ochronę konsumencką zyskają również nowe podmioty — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ta konkretna kategoria przedsiębiorców będzie traktowana jak konsument w następujących zakresach:

  • rękojmi za wady (więcej: TUTAJ),

  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych (więcej: TUTAJ).

Aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zyskał w tych trzech zakresach uprawnienia konsumenckie, musi być spełniony jeszcze jeden warunek — umowa, jaką będzie zawierał ze sprzedawcą, nie może mieć zawodowego charakteru, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa przedsiębiorca (więcej: TUTAJ).

Zwrot towaru na firmę 2021

Możliwość zwrócenia zakupionego towaru przez przedsiębiorców bez podawania przyczyny wydaje się być zmianą niemalże wywrotową. Nowelizacja prawa z pewnością ucieszy wybraną grupę przedsiębiorców. Ale nie wszystkie przepisy ustawy o prawach konsumenta znajdą zastosowanie do tej kategorii przedsiębiorców, czyli jednoosobowych firm. Sprzedawca/usługodawca nadal tylko wobec konsumentów będzie zobowiązany do spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

Ustawa wymienia aż 21 obowiązków, o których przedsiębiorca musi poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. I tak np. obowiązek potwierdzenia treści umowy na trwałym nośniku nadal będzie dotyczył tylko klientów będących konsumentami. Wobec przedsiębiorcy sprzedawca nie będzie miał już takiego obowiązku. 

Jeżeli nie wiesz jak poprawnie wdrożyć prawa konsumenckie 2021

możemy opracować niezbędne dokumenty, przeszkolić pracowników, doradzać w zakresie rozwiązywania problemów.

Termin na zwrot towaru 2021

Właściciel jednoosobowej firmy, zawierający umowę na odległość (np. przez internet lub telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas prezentacji w hotelu), będzie miał prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania żadnych przyczyn. Uprawnienie to nie będzie przysługiwało przedsiębiorcy, jeśli zakupi towar w sklepie stacjonarnym (takiego prawa nie mają również konsumenci). 

Bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość rozpocznie się w dniu otrzymania przez przedsiębiorcę towaru. W przypadku zawarcia umowy na kilka towarów, które będą dostarczane partiami, bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy liczony jest od otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej rzeczy. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł od 1 stycznia 2021 roku odstąpić od umowy zawartej na odległość przez złożenie stosownego oświadczenia. Najlepsze do celów dowodowych będzie oświadczenie złożone na piśmie.

Zwrot towaru na firmę. Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wtedy sprzedawca będzie miał obowiązek (w terminie 14 dni od otrzymania takiego oświadczenia) zwrócić przedsiębiorcy pieniądze za zakupiony towar, a także koszty dostarczenia tego towaru — poniesione podczas zakupu towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego odesłania (np. potwierdzenia nadania przesyłki kurierskiej). Jednoosobowe firmy będą z kolei zobowiązane (podobnie jak konsumenci) odesłać towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Wyłączenia od prawo do odstąpienia od umowy 

Nie w każdej sytuacji właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mógł odstąpić od umowy zawartej na odległość. Takie prawo jest w niektórych okolicznościach ograniczone lub wręcz niedozwolone (art. 38 prawa konsumenckiego). Mowa tutaj na przykład o sytuacji, kiedy przedsiębiorca kupi towar na indywidualne zamówienie — wyprodukowany według jego specyfikacji, z logotypem, pod konkretny wymiar. Innym wyłączeniem może być sytuacja, kiedy przedsiębiorca zakupi towar, którego cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, albo jeśli zakupi towar z krótkim terminem przydatności do użycia. 

Uwaga sprzedawcy internetowi! Zwrot towaru zakupionego na firmę 2021

Znowelizowane prawo konsumenckie, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, oznacza spore wyzwanie dla internetowych sprzedawców, którzy będą musieli dokładnie przejrzeć swoje regulaminy i dostosować je do nowych przepisów, a także gruntownie przeanalizować listy swoich klientów. 

Po tym terminie jednoosobowe firmy będą mieć — na równi  z konsumentami — prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Jeśli sprzedawcy w porę nie dostosują swoich regulaminów do nowych wytycznych, niektóre zapisy staną się niedozwolonymi postanowieniami umownymi — klauzulami abuzywnymi.

W następnym odcinku naszego cyklu o zmianach w prawie konsumenckim 2021 opiszemy kolejny zakres nowych uprawnień dla jednoosobowych firm — podamy przykłady zakazanych zapisów w umowie wobec osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

Prawo konsumenckie 2021. Nowe obowiązki sprzedawcówPrawo konsumenckie 2021. Nowe obowiązki sprzedawców Dorota Kraskowska

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!