fb

Problem z terminowym opłaceniem rachunku za prąd – co robić?

Nagła utrata pracy, klęski żywiołowe, problemy zdrowotne. Jest wiele sytuacji, w których można pogrążyć się w finansowych problemach, które uniemożliwią nam terminowe regulowanie należności. Czasem przybierają one krótkoterminowy charakter, innym razem przeciągają się w czasie. W tym artykule tłumaczymy, co zrobić, jeśli mamy problem z terminowym opłaceniem rachunku za prąd. Co zrobić, by nasze gospodarstwo nie zostało odcięte od energii i jak się zachować, jeśli do takiej sytuacji już doszło?

Problem z terminowym opłaceniem rachunku za prąd – co robić?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 29 października 2019

Kłopot z terminową opłatą za prąd?

Tego typu problemów nie da się zamieść pod dywan. Jak radzi na swoich stronach internetowych Urząd Regulacji Energetyki (URE), w takiej sytuacji bez zbędnej zwłoki powinniśmy zgłosić się do obsługującego nas przedsiębiorstwa energetycznego, by wspólnie rozwiązać kłopotliwą sytuację.

Wspomniany przed chwilą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził analizy, z których wynika, że działające na terenie Polski przedsiębiorstwa energetyczne z własnej inicjatywy podjęły się wprowadzenia programów, które mogą pomóc w takiej sytuacji. Nie ma jednak jednej, standardowej procedury, która obowiązywałaby na terenie całego kraju. Każde przedsiębiorstwo ma swoją „ścieżkę” rozwiązywania tego typu problemów, więc warto skontaktować się bezpośrednio z firmą, z którą podpisaliśmy umowę sprzedaży energii elektrycznej.

CZYTAJ TEŻ Podpisałeś umowę ze spółką Polski Prąd i Gaz? Kilkadziesiąt zapisów jest niedozwolonych

CZYTAJ TEŻ Jak oszczędzać prąd?

Co grozi za brak opłaty za prąd w terminie?

Jeżeli zalegamy z opłatą za energię elektryczną i nie podjęliśmy żadnych działań w celu wyjaśnienia tej sytuacji, powinniśmy spodziewać się wstrzymania jej dostaw, co wynika z ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku (art. 6 ust. 3a).

Warto pamiętać, że priorytetem dla przedsiębiorstwa energetycznego nie jest robienie komukolwiek na złość, a doprowadzenie do sytuacji, w której należna opłata zostanie uregulowana. Jak zaznacza Urząd Regulacji Energetyki, w tym celu stosują one „bardzo zindywidualizowane podejście do form i zakresu pomocy”. Jest ona uzależniona od konkretnej sytuacji klienta, który nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Spółki w określonych sytuacjach same mogą udzielić pomocy lub zrobić to we współpracy z działającymi na danym terenie ośrodkami pomocy społecznej. Mówimy zatem o świadczeniu państwa, które jest udzielane w ramach prowadzonej polityki socjalnej.

CZYTAJ TEŻ Program "Mój Prąd". Jak dostać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Działania pomagające w uniknięciu wstrzymania dostaw energii elektrycznej

Jak ustalił Urząd Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwa stosują różne praktyki, których celem jest pomoc odbiorcom w uniknięciu wstrzymania dostaw prądu. Nie bez znaczenia jest diagnoza, czy klient ma jedynie przejściowe, czy regularnie powtarzające się problemy z terminowym regulowaniem rachunków. Częstym rozwiązaniem jest rozłożenie zaległości płatniczych na raty.

Istnieje także możliwość prolongaty terminu płatności. Wnioskuje o nią odbiorca, który ma czasowy problem z płynnością finansową i który spodziewa się wyjścia z niekorzystnej sytuacji w krótkim okresie.

Przedsiębiorstwo energetyczne w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować się na odstąpienie od naliczania odsetek karnych, wynikających z nieterminowego wniesienia opłaty. Wszystko po to by nie doszło do tzw. kumulacji zadłużenia. W takim wypadku możliwe jest zaniechanie naliczania odsetek za konkretny czasu lub zamianę ustawowych odsetek na odsetki umowne w ustalonej wysokości.

Jedynie w skrajnych sytuacjach dochodzi do umorzenia zaległych należności. W dużej mierze zależy to od polityki konkretnego przedsiębiorstwa. Jedno z nich stosuje taką możliwość w przypadku matek samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, a także instytucji prowadzących działalność charytatywną.

Kiedy dostawca energii może wstrzymać windykację lub odstąpić od odcięcia prądu?

Praktyka stosowana przez przedsiębiorstwa energetyczne pokazuje, że decydują się one czasem na wstrzymanie windykacji. Zdarza się tak w przypadku, kiedy osoba odpowiedzialna za wyegzekwowanie należności, podczas wizyty u odbiorcy stwierdzi np. że rodzina znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji. Zazwyczaj, takiej decyzji towarzyszy pozostawienie dodatkowego upomnienia. URE wspomina także o przedsiębiorstwie, które ściśle współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i na jego wniosek nie prowadzi windykacji w stosunku do konkretnych odbiorców.

Na mocy decyzji dyrektora konkretnej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa energetycznego odstępuje się od wstrzymania dostaw energii elektrycznej np. w święta, okresie przedświątecznym oraz w piątki. Warunkowe wznowienie dostaw energii pomimo braku spłaty zaległości jest podejmowane w nagłych, uzasadnionych przypadkach jak np. choroba czy obecność w gospodarstwie małych dzieci.

CZYTAJ TEŻ Ile dokładnie kosztuje użytkowanie zmywarki? Różnice są drastyczne

CZYTAJ TEŻ Awaria prądu – kiedy należy się bonifikata? Jak uzyskać odszkodowanie?

Czy dostawca prądu może zrezygnować z kosztów wznowienia dostaw?

Wznowienie dostaw prądu po uregulowaniu należności wiąże się z dodatkowymi opłatami. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne może odstąpić od egzekwowania takich kosztów, szczególnie w sytuacji, w której wiązałoby się to z przekroczeniem możliwości finansowych danego odbiorcy.

Prąd jak telefon na kartę?

Istnieje możliwość zainstalowania specjalnego układu pomiarowo-rozliczeniowego działającego na takiej samej zasadzie jak… telefon na kartę pre-paid. Taki przedpłatowy mechanizm pozwala na nauczenie odbiorcy oszczędnego gospodarowania pobieraną energią elektryczną oraz na stałą kontrolę ponoszonych kosztów. W ten sposób odbiorca może nauczyć się dostosowania poziomu wykorzystania energii do swoich możliwości finansowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!