Ustawa o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych skierowany został do konsultacji. Ostateczny termin, w którym zgłaszać można ewentualne uwagi i opinie dotyczące dokumentu, mija z końcem sierpnia, a planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2025 roku.

Ustawa o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
  • Jakub Stasak
  • /
  • 21 sierpnia 2023

Główne założenia projektu

Wprowadzenie certyfikacji stanowić ma niezwykle ważny element polityki zakupowej państwa.

Projekt skierowany jest do uczestników rynku zamówień publicznych (zarówno zamawiających, jak i wykonawców) ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W następujący sposób opisywał go szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda:

„Projekt ustawy o certyfikacji, który przygotowaliśmy w ministerstwie, to efekt szerokiej współpracy z interesariuszami. Zależy nam na tym, aby rynek zamówień publicznych był jeszcze bardziej przyjazny dla przedsiębiorców i szczerzej otwierał się na sektor MŚP. Chcemy, aby wzmacniał potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności tych najmniejszych. Wszystko po to, aby przeprowadzanie zamówień publicznych było jeszcze łatwiejsze. Będzie to możliwe dzięki certyfikacji zamówień publicznych”.

Polski potencjał w światowej rywalizacji o zamówienia publicznePolski potencjał w światowej rywalizacji o zamówienia publiczneAnna Petynia-Kawa

Projektowana ustawa zakłada między innymi ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających.

Jak zauważa wiceminister Kamila Król:

„Przygotowanie projektu ustawy zostało poprzedzone konsultacjami zielonej księgi. Pomysł certyfikacji spotkał się z pozytywnym odzewem. Dostrzeżono korzyści płynące z wprowadzenia certyfikatów. Dla przedsiębiorców oznacza ona mniejszą liczbę składanych dokumentów oraz większą pewność działania na rynku zamówień. Z kolei dla zamawiających, zwłaszcza tych mniejszych, przyśpieszenie weryfikacji zamawiających”.

Dzięki certyfikacji akredytowane podmioty otrzymają możliwość potwierdzenia zdolności i zasobów wykonawców (w tym, chociażby doświadczenia zawodowego, sytuacji finansowej, braku zaległości podatkowych).

Certyfikaty, które otrzymają wykonawcy, będą mogły zostać wykorzystane w postępowaniach o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków stawianych przez zamawiających.

Rozwiązanie powyższe przyczyni się do znacznej redukcji niezbędnych formalności.

Okres ważności certyfikatów wyniesie trzy lata.

Jakie korzyści przyniesie certyfikacja?

Certyfikowany przedsiębiorca przejdzie tylko jedną szczegółową weryfikację, ograniczy to jego obowiązki w zakresie poszczególnych postępowań, zwiększając tym samym pewność działania wykonawców na rynku zamówień.

Posłużenie się certyfikatem pozwoli ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości, mogące wystąpić w toku analizowania przez zamawiającego obowiązujących dotychczas dokumentów i oświadczeń.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznychAspekty społeczne w zamówieniach publicznychRafał Stępniewski

Znaczne usprawnienie procedur zamówieniowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów udziału w nich, a przede wszystkim mniej dokumentów do złożenia – to główne czynniki mające zachęcić przedsiębiorców (szczególnie tych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) do szerszego zaangażowania w rynek zamówień publicznych.

Zwolnienie z obowiązku wielokrotnego uzyskiwania szeregu dokumentów (na przykład zaświadczeń z urzędu skarbowego) wyeliminuje konieczność każdorazowego ponoszenia opłat, pobieranych za ich wydanie.

Certyfikacja dokonywana przez wyspecjalizowane podmioty wzmocni ponadto weryfikację wykonawców, co w sposób oczywisty okaże się korzystne dla interesów zamawiających.

Konsultacje publiczne

Ewentualne uwagi i opinie dotyczące analizowanego projektu ustawy zgłaszać należy najpóźniej do 31 sierpnia bieżącego roku.

Sporne "zero" w przetarguSporne "zero" w przetarguadw. Grzegorz Matejczuk

Głównym celem konsultacji jest zebranie jak najszerszego spektrum uwag, opinii i ciekawych pomysłów, dlatego też skierowane są one nie tylko do podmiotów wskazanych w pismach kierujących do konsultacji publicznych i opiniowania, ale również do wszystkich innych zainteresowanych ustawą obywateli.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!