Głosowanie bez zameldowania? Co trzeba zrobić?

Jak zagłosować, gdy przebywa się poza miejscem zameldowania? Do wyboru są dwie możliwości, w zależności od tego, czy chcemy zmiany wprowadzić na stałe, czy tylko na te konkretne wybory.

Głosowanie bez zameldowania? Co trzeba zrobić?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 21 sierpnia 2023

Dwie opcje głosowania poza miejscem zameldowania

15 października w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Jeśli chcesz w tym dniu oddać głos, ale będziesz znajdował się poza miejscem stałego zameldowania, masz dwie możliwości na oddanie głosu:

  • wpisanie się do rejestru wyborców;
  • dopisanie do spisu wyborców.
  • Wpisanie się do rejestru wyborców
  • Z pierwszej opcji warto skorzystać, gdy chcesz głosować w gminie:
  • w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały;
  •  w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce.
  •  

Taka zmiana nie będzie dotyczyć tylko najbliższych wyborów. Po wpisaniu do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz na stałe,  będziesz mógł automatycznie brać udział w głosowaniu w  każdych kolejnych wyborach w tej właśnie gminie.

Rejestr wyborców jest bowiem stałym rejestrem i na jego podstawie przygotowuje się spisy wyborców na każde wybory.  Z uwagi na fakt, że możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców zostaniesz wykreślony z rejestru wyborców w gminie miejsca zameldowania. 

Dopisanie do spisu wyborców.

Opcję drugą, czyli dopisanie się do spisu wyborców warto wybrać jeśli głosujesz w kraju  i jednorazowo chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza gminą, w której jesteś ujęty w rejestrze wyborców,  tj. poza gminą, w której jesteś zameldowany albo poza gminą, gdzie jesteś wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.

Jak angażować młodsze pokolenia w proces wyborczy?Jak angażować młodsze pokolenia w proces wyborczy? Małgorzata Łaziuk

Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów. Spis wyborców przygotowuje się bowiem tylko na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców. 

A jak głosować, gdy w dniu wyborów przebywa się za granicą?

Jeśli w dniu wyborów przebywa się za granicą, wówczas trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko oraz imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) oraz numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory parlamentarne w Polsce – wybory, w trakcie których obywatele Polski w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli (460 posłów oraz 100 senatorów) do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (1997) wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (w szczególnych przypadkach, kiedy kadencja Sejmu zostanie skrócona przez Sejm lub Prezydenta RP) albo zostanie przedłużona w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Jakie są konsekwencje nieważnych głosów w wyborach?Jakie są konsekwencje nieważnych głosów w wyborach?Anna Pakaszewska-Cetera

Sposób przeprowadzania wyborów i sposób przeliczania głosów na mandaty parlamentarne określają działy III i IV ustawy Kodeks wyborczy (2011). Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów. Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 13 października 2019, następne zostały zarządzone na 15 października 2023.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!