Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej skierowany do konsultacji - co zawiera?

Trwają międzyresortowe konsultacje projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Proces ten zainicjowany został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a sam dokument otrzymał już numer oraz doczekał się publikacji w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej skierowany do konsultacji - co zawiera?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 19 czerwca 2024

Kompleksowa ochrona

Projektowana ustawa ma na celu usunięcie luki prawnej dotyczącej funkcjonowania obrony cywilnej, która powstała wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Bezpodstawne wzbogacenie — jak definiuje je Kodeks cywilny?Bezpodstawne wzbogacenie — jak definiuje je Kodeks cywilny?Jakub Stasak

Analizowane regulacje określają m.in.:

• szczegółowe zadania ochrony ludności w czasie pokoju i wojny,

• organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności,

• zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej,

• zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach,

• zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony,

• zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej,

• sposób powoływania personelu do obrony cywilnej.

Przygotowywane przepisy odnoszą się także do kwestii związanych z finansowaniem ochrony ludności i obrony cywilnej.

Sprawdzone rozwiązania

Konstrukcja systemu ochrony ludności oparta została o już działające struktury, co pomoże możliwie najpełniej wykorzystać posiadane zasoby.

Mowa przede wszystkim o potencjale Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także organizacji pozarządowych.

Jak wyłączyć alert RCB?Jak wyłączyć alert RCB?Katarzyna Leszczak

Koordynacja funkcjonowania systemu ochrony ludności na szczeblu ogólnokrajowym powierzona zostanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szefa resortu we wspomnianym zakresie wesprze ponadto Rządowy Zespół Ochrony Ludności – specjalistyczny organ opiniodawczo-doradczy, właściwy dla spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.

Znacznemu wzmocnieniu ulegnie też rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – ta właśnie jednostka będzie bowiem na poziomie centralnym wiodła zdecydowany prym w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowanie ludności przed zagrożeniami.

Planowanie i edukacja

Przepisy nowej ustawy przewidują także uproszczenie systemu planowania w obszarze ochrony ludności.

Zadanie powyższe zintegrowane zostanie z planowaniem realizowanym w ramach zarządzania kryzysowego.

Ważny aspekt projektowanych zmian stanowi również zwiększenie nacisku na edukację w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Jakie są granice obrony koniecznej?Jakie są granice obrony koniecznej?Jakub Stasak

Szczególny priorytet otrzymają tu zaś zagadnienia związane z wiedzą o potencjalnych i aktualnych zagrożeniach oraz zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Tekst projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej dostępny jest w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji, a termin zgłaszania ewentualnych uwag do jego treści upływa 21 czerwca bieżącego roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!