Rekrutacja do szkół 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego oraz dostarczania dokumentów do szkół ponadpodstawowych. Kalendarz został dostosowany do nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, zmienionego z uwagi na trwającą pandemię. Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół 2021?

Rekrutacja do szkół 2021
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 29 stycznia 2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021

To nie jest łatwy rok dla ósmoklasistów, którzy niebawem zmienią szkołę, ale wcześniej będą musieli zdać egzamin, który stanie się przepustką do wymarzonej szkoły średniej. Pandemia wykluczyła możliwość kształcenia stacjonarnego, a terminy i wytyczne do egzaminów zostały zmienione.

Dokumenty w ramach rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej można będzie składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. Wyjątkiem będą szkoły ponadpodstawowe, oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe oraz przygotowania wojskowego czy szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe – w tych nielicznych wypadkach, termin będzie krótszy i został ustalony na przedział od 17 do 31 maja 2021 roku.

Kiedy dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty?

W tym przypadku będzie trochę więcej czasu. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o wymagane zaświadczenie z wynikami egzaminu dla ósmoklasistów będzie można przekazać do wybranej szkoły między 25 czerwca a 14 lipca 2021 roku.

Kiedy wyniki rekrutacji do szkół 2021?

Listy zawierające kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani jak i tych, którym nie udało się zakwalifikować, mają zostać ogłoszone 22 lipca 2021 roku. Nieco później, bo 2 sierpnia 2021 znane będą listy osób przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły.

Jakie jest najlepsze liceum w Polsce?Jakie jest najlepsze liceum w Polsce? Jan Wróblewski

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 2021

Między 23 lipca a 30 lipca 2021 roku, szkoły będą przyjmowały od zakwalifikowanych kandydatów tzw. „potwierdzenie woli przyjęcia”. To nic innego, jak przekazanie do wybranej placówki oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także oryginału zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku rekrutacyjnego.

Dodatkowe formalności muszą spełnić osoby, które wybrały szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe. Tutaj niezbędne będzie także zaświadczenie lekarskie, które stwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu. To samo dotyczy wymaganych orzeczeń lekarskich i psychologicznych związanych z kierowaniem pojazdami. „W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.”. Niespełnienie tego warunku, będzie oznaczało rezygnację z kontynuowania nauki w danej szkole.

Terminy rekrutacji dla szkół policealnych

Terminy rekrutacji do szkół policealnych, branżowych drugiego stopnia oraz szkół przeznaczonych dla osób dorosłych na rok 2021/2022 nie zostały ujęte w harmonogramie resortu. Harmonogramy w tych przypadkach będą ogłaszane przez kuratorów oświaty właściwych dla lokalizacji tych szkół.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!