Rodzinny wywiad środowiskowy – nowe zasady 2021

Przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego ma być zdecydowanie prostsze i odbywać się według jasnych zasad. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się na wydanie nowego rozporządzenia regulującego te kwestie. W ocenie resortu nowe przepisy porządkują oraz doprecyzowują szereg kwestii, które dotąd budziły interpretacyjne wątpliwości. Opisujemy nowe zasady obowiązujące od 2021 roku.

Rodzinny wywiad środowiskowy – nowe zasady 2021
  • Michał Górecki
  • /
  • 19 kwietnia 2021

Rozporządzenie ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego 2021

W ocenie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego było koniecznie m.in. ze względu na konieczność „uporządkowania i doprecyzowania” kwestii, które do tej pory budziły wątpliwości i były różnie interpretowane. Często było to barierą we właściwym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Według minister konieczne było także to, by „dostosować brzmienie przepisów rozporządzenia do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej, m.in. z uwzględnieniem możliwości tworzenia centrum usług społecznych” — powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, cytowana w komunikacie.

Zmiany w przepisach dotyczących rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie wprost wskazuje osoby, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania procedury rodzinnego wywiadu środowiskowego. Mowa tutaj o pracownikach socjalnych, którzy są zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych oraz działających w powiatach centrach pomocy rodzinie.

Nowe przepisy precyzują jednak konieczny wyjątek dotyczący osób przebywających w podmiotach leczniczych, kiedy wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny, zatrudniony w danej placówce.

Nowości w rozporządzeniu ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie rozszerza także katalog osób, w przypadku których należy zastosować niestandardową procedurę o inne osoby chorujące, a nie tylko te, z zaburzeniami psychicznymi. Mowa tutaj o osobach, których aktualny stan uniemożliwia przeprowadzenie działań, a wymagają one natychmiastowej pomocy.

Inną nowością jest uregulowanie kwestii przeprowadzenia wywiadu z osobą, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nad którą sprawowana jest opieka. Chodzi tutaj np. o wywiad przeprowadzany na potrzeby ustalenia faktycznie sprawowanej opieki w celu udzielenia świadczeń rodzinnych dla opiekunów. 

Co więcej, nowe przepisy umożliwiają wprost sporządzanie aktualizacji wywiadu u osób przebywających w ośrodkach wsparcia, przez pracowników tych ośrodków.

Rozporządzenie wprowadza także ułatwienia związane z uzupełnianiem dokumentacji i poświadczania za zgodność z oryginałem kopii niezbędnych dokumentów. Umożliwiono także składanie kopii dokumentów w postaci elektronicznej. Ma to szczególne uzasadnienie w przypadku zagrożenia epidemicznego, z którym aktualnie mamy do czynienia.

Nowy kwestionariusz wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie wprowadza także zmiany w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Np. w pierwszej jego części, podzielono go na komponenty uzupełniane obowiązkowo, oraz te, które wypełnia się dobrowolnie, w zależności od decyzji pracownika socjalnego. Zmiana ta ma ograniczyć czynności formalne oraz usprawnić całą procedurę.

Ministerstwo zwraca także uwagę na znaczne uproszczenie samego kwestionariusza i usunięcie z niego informacji, które uznano za zbędne. Celem odświeżenia dokumentu jest zwiększenie jego przejrzystości oraz skrócenie całego procesu przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zwrócono także uwagę na kwestie bezpieczeństwa osób przeprowadzających tego typu czynności

Nowa legitymacja pracownika socjalnego

Jak informuje resort rodziny, pracownicy socjalni będą legitymowali się wkrótce nowym dokumentem. „Znacząco poprawiono estetykę dokumentu, który zyskał twardą oprawę, opatrzoną godłem RP, co korzystnie wpłynie na prestiż zawodu pracownika socjalnego i zapewni trwałość legitymacji” - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!