Nowe zasady postępowania karno-skarbowego od 1 maja 2021

Od 1 maja 2021 wejdą w życie zmiany dotyczące postępowania karno-skarbowego, które mają uprościć oraz przyspieszyć postępowanie mandatowe. Sprawca wykroczenia skarbowego, który zgodzi się na przyjęcie mandatu, uniknie postępowania przed sądem. Będą obowiązywały także podwyższone grzywny, jednak wyłącznie za najpoważniejsze przewiny takie jak np. przemyt.

Nowe zasady postępowania karno-skarbowego od 1 maja 2021
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 22 kwietnia 2021

Postępowanie mandatowe

Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów, zdecydowanie więcej spraw związanych z wykroczeniami skarbowymi, będzie toczyło się w drodze postępowania mandatowego, a finalizacja całej sprawy w tym trybie, może się odbyć podczas jednorazowego kontaktu sprawcy z organami państwa.

Co to oznacza w praktyce? Uproszczenie procedury, o której w komunikacie wspomina Krajowa Administracja Skarbowa, sprawi, że nie będzie konieczności kierowania do sądu aktu oskarżenia w sytuacjach, w których kara grzywny, jaką ma być ukarany sprawca, przekracza maksymalną wysokość kary, jaka może być nałożona mandatem karnym.

Mandat od skarbówki w praktyce

Kara grzywny w drodze mandatu karnego będzie mogła być nałożona wyłącznie w sytuacji, w której zarówno sprawca, jak i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą żadnych wątpliwości. Urząd Skarbowy, podobnie jak inne organy finansowe, nakłada kary grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe jedynie w granicach ustawowych. Wszystko przy uwzględnieniu stopnia społecznej szkodliwości występku, wagi naruszonego obowiązku finansowego, a także tego, w jakim stopniu została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność względem państwa. Istotny jest tutaj także sposób i okoliczności popełnienia danego czynu zabronionego, a także sytuacja osobista sprawcy.

Jak wyjaśnia zastępca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów Jakub Nagórski — „Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Oznacza to, że sprawca może nie przyjąć mandatu i jego sprawa będzie wówczas załatwiana na drodze postępowania sądowego”

Wysokość kar za wykroczenia skarbowego

Od 1.05.2021 nastąpi zmiana art. 48 §2 Kodeksu karno skarbowego (Kks), która spowoduje, że podwyższona zostanie wysokość górnej granicy kary grzywny za wykroczenie, jaką uprawnione organy mogą nałożyć w formie mandatu karnego. Tym samym, od początku maja minimalna kara grzywny, z jaką musi liczyć się sprawca takich wykroczeń to 280 złotych. Maksymalny mandat to 14 tysięcy złotych, a to stanowi pięciokrotność minimalnej pensji.

Jak tłumaczy Jakub Nagórski „Podwyższona stawka nie będzie stosowana np. w przypadku złożenia zeznania PIT po terminie. Wyższych mandatów mogą spodziewać się natomiast przemytnicy czy handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi oraz przemytnicy gotówki przez granicę Unii Europejskiej, którzy wbrew obowiązkowi nie zgłaszają jej przewozu przez granicę w kwocie powyżej równowartości 10 tys. euro”

Kiedy można zastosować czynny żal

Oczywiście, cały czas istnieje możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego. To zawiadomienie odpowiedniego organu o tym, że popełniło się czyn zabroniony.

Jak zaznacza KAS w swoim komunikacie — „Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych np. do niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej oraz zapłata zobowiązań podatkowych, pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych”.

Kiedy czynny żal jest skuteczny?

Zgodnie z obowiązującym prawem, czynny żal może być skuteczny tylko wtedy, gdy sprawca przyzna się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, zanim odpowiednie organy udokumentują fakt takiego zdarzenia np. naczelnik skarbówki lub urzędu celno-skarbowego.

Drugim warunkiem jest sytuacja, w której przyznanie się do winy nastąpi przed rozpoczęciem przez organy ścigania czynności, które mają na celu wykrycie takiego przestępstwa bądź wykroczenia. Mowa tutaj o przeszukaniu lub czynnościach sprawdzających i kontrolach.

Z instytucji czynnego żalu można skorzystać także online dzięki aplikacji dostępnej na rządowych stronach

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!