Rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem do odstąpienia od umowy

Kiedy sprzedawca może rozpocząć wykonywanie usługi przed terminem do odstąpienia od umowy? Jakie będą konsekwencje braku zgody od strony konsumenta?

licznik wody

Art 15 ustawy o prawach konsumenta

3. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi, albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.

Przepis ten odnosi się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy. Nie dotyczy umów zawieranych na odległość.

Jeśli świadczenie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co będzie się wiązać z tym, że część usługi może zostać przez przedsiębiorcę wykonana i nawet przy odstąpieniu konsument będzie obciążony kosztami wykonanej do częściowo usługi, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać od konsumenta wyraźne oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Istotne jest, aby takie rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta tj. by on sam wybrał termin rozpoczęcia świadczenia takiej usługi będąc w pełni świadomym wynikających stąd konsekwencji.

Oświadczenie to powinno nastąpić na trwałym nośniku.

Konsument nie traci w takiej sytuacji prawa odstąpienia od umowy. Zobowiązany jest on jednak zapłacić za tą część świadczenia, które zostały spełenione do momentu odstąpienia od umowy.

Niewypełnienie przez przedsiębiorcę tego obowiązku wiąże się z sankcjami, jakie nałożył na niego ustawodawca.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!