Sejm przyjął budżet na 2021 r

Dochody budżetu państwa na poziomie 404,5 mld złotych, zaś wydatków – 486,8 mln złotych – to najważniejsze liczby przyjętego przez sejm budżetu państwa – informuje resort finansów. Jak wyjaśniono deficyt w wysokości 82,3 mld złotych to środki, które mają wzmocnić rozwój gospodarczy Polski.

Sejm przyjął budżet na 2021 r
  • Michał Górecki
  • /
  • 18 grudnia 2020

Jaki wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku?

Według ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego w przyszłym roku nasz kraj powinien powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Według założeń przyjętych w budżecie, wzrost PKB w 2021 roku powinien wynieść 4%. To ważne z punktu widzenia państwa, bowiem powinno się to przełożyć na dochody budżetowe i podatkowe. Oczywiście przeznaczymy je na rozkręcenie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych” - powiedział Kościński.

Budżet państwa na 2021 rok w liczbach

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej dochody państwa mają wynieść 404,5 mld złotych, zaś limit wydatków został określony na 486,8 mld złotych. To daje deficyt w wysokości 82,3 mld złotych.

Deficyt sektora finansów publicznych liczony zgodnie z metodologią Unii Europejskiej wyniesie około 6% PKB, zaś dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg unijnego modelu) szacowany jest na 64,1% PKB.

Założenia makroekonomiczne do budżetu 2021

Autorzy ustawy budżetowej zakładają, że wzrost PKB w ujęciu realnym w 2021 roku wyniesie równe 4%. Z kolei średnioroczny wzrost cen towarów oraz usług konsumpcyjnych powinien oscylować wokół 1,8%. Według budżetu wynagrodzenia Polaków wzrosną nominalnie o 2,6%. Wzrost spożycia prywatnego natomiast wyniesie 6,3%.

Dochody budżetowe 2021 r.

Autorzy ustawy budżetowej optymistycznie zakładają wzrost dochodów państwowej kasy, co ma wynikać z przewidywanego powrotu gospodarki do wzrostowego trendu. To właśnie na szacunkach czynników makroekonomicznych opiera się przede wszystkim optymizm przy prognozowaniu dochodów.  Ministerstwo Finansów zwraca jednak uwagę, że na taki stan rzeczy wpływ będzie miało także dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

MF liczy także na uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej na poziomie 1,5 mld złotych oraz wpłatę zysku Narodowego Banku Polskiego szacowaną na 1,3 mld złotych.

Najważniejsze wydatki z budżetu państwa w 2021 roku.

Cytujemy za komunikatem Ministerstwa Finansów:

- finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41 mld zł),

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),

- waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),

- realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),

- finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

- finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,

- wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!