Skąd wziąć pieniądze na ochronę środowiska?

Czy trwająca dyskusja o wysokości środków przeznaczanych przez samorządy na zadania związane z ochroną środowiska, przyniesie oczekiwane skutki? Jakie stanowisko w tej sprawie zajął Związek Powiatów Polskich?

Skąd wziąć pieniądze na ochronę środowiska?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 23 stycznia 2021

Co jest przyczyną problemu?

Czy odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska pozwoliłoby na kreowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego własnych i lokalnych programów specjalnych na rzecz środowiska?  

Jedną z osób, które zajęły stanowisko w tej sprawie, jest Prezes Związku Powiatów Polskich — Andrzej Płonka. Napisał on, że przyczyną problemu jest przede wszystkim zmniejszenie wpływów z tytułu kar i opłat środowiskowych. W poprawie sytuacji nie pomaga też konieczność oddawania nadwyżki z tytułu tych dochodów do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Dzieje się tak przypadku gdy przekroczą one 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadającego na jednego mieszkańca.

Jakie są proponowane zmiany?

Związek Powiatów Polskich postuluje zmiany legislacyjne, polegające na tym, aby do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przekazywać dochody przekraczające nie 10-krotności dochodów średniej krajowej, ale 15-krotność. Taka zmiana miałaby spowodować powrót do wysokości środków, jakimi wcześniej dysponowały samorządy.

Propozycja ZPP nie spotkała się jednak z akceptacją Związku Gmin Wiejskich.

- Proponowana zmiana — aczkolwiek uzasadniona — wcale nie rozwiąże problemu braków środków w jednostkach samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska — skomentował Krzysztof Iwaniuk pełniący rolę przewodniczącego ZGW.

Czy istnieje szansa na odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy?

Należy zaznaczyć, że Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich już od wielu lat postuluje odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. 

"Wzrastające społeczne oczekiwania w zakresie ochrony środowiska i jego zdecydowanej poprawy oraz wyzwania, jakie niosą problemy z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gospodarką wodno-ściekową, usuwaniem azbestu, realizacja programów jak „czyste powietrze” itp., transformacja energetyczna, samowystarczalność energetyczna gmin i wiele, wiele innych wymagają efektywnej aktywności JST w tym zakresie” — napisał Iwaniuk

Przewodniczący podkreślił również, że zarówno środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar, jak i kurczące się źródła dochodów własnych samorządów są zbyt skromne, aby móc skutecznie realizować zadania związane z ochroną środowiska.

“Tylko odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska pozwoliłoby na kreowanie przez JST własnych i lokalnych programów specjalnych na rzecz środowiska oraz stanowiłoby uzupełnienie innych programów o zasięgu ogólnopolskim, czy też wojewódzkim” — podkreślał Iwaniuk

Na podstawie wyżej wymienionych argumentów, przewodniczący ZGW zaapelował o podjęcie wyzwania i wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie

POBIERZ bezpłatne wydanie “RODOmagazyn”. Chroń siebie i najbliższych, bądź na bieżąco z informacjami na temat cyberbezpieczeństwa, RODO i ochrony danych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: finanse

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!