Białorusini będą mogli łatwiej pozyskać polskie dokumenty?

Obywatelom Białorusi mieszkający w Polsce będzie łatwiej uzyskać polskie dokumenty podróży dla cudzoziemców. To ważne zmiany, wprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wspierają społeczność białoruską od sierpnia 2020 r.

Białorusini będą mogli łatwiej pozyskać polskie dokumenty?
  • Damian Jemioło
  • /
  • 19 lipca 2023

Białorusini łatwiej uzyskają polskie dokumenty

Na mocy pierwszego rozporządzenia, obywatele Białorusi zostali zwolnieni z opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. To zwolnienie jest stałe i obowiązuje tak długo, jak rozporządzenie będzie w mocy.

Co Polska importuje z Białorusi? Handel ma się dobrzeCo Polska importuje z Białorusi? Handel ma się dobrzeDamian Jemioło

Jeśli ktoś złożył już wniosek o wydanie dokumentu podróży, zapłacił opłatę, a do 30 czerwca 2023 r. nie otrzymał dokumentu, opłata zostanie zwrócona przez wojewodę, który ją odebrał. Jednak jeśli dokument został wydany przed 1 lipca 2023 r., opłata nie będzie zwracana.

Preferencyjna podstawa dla uzyskania dokumentu podróży

Drugie rozporządzenie umożliwia obywatelom Białorusi ubieganie się o polski dokument podróży dla cudzoziemców na preferencyjnej podstawie (zgodnie z art. 252a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W tej sytuacji trzeba spełnić następujące warunki:

  • Cudzoziemiec stracił swój dotychczasowy dokument podróży lub został zniszczony, utracił ważność lub wcześniej w ogóle go nie miał;

  • Cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (niezależnie od przyczyny udzielenia tego zezwolenia).

Nowa preferencyjna podstawa różni się od ogólnej

Warto zaznaczyć, że ta specjalna podstawa wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca różni się od ogólnego przepisu art. 252 ustawy o cudzoziemcach, ponieważ:

  • Osoba, która dotąd nie posiadała dokumentu podróży, może teraz ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży;

  • Nie trzeba wykazywać, że nie można uzyskać nowego dokumentu podróży od władz kraju, którego się jest obywatelem;

  • Osoba, która stara się o wydanie dokumentu, może mieć zezwolenie na pobyt czasowy udzielone również na innej podstawie niż przepis art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach;

  • Aby skorzystać z tych ułatwień, obywatele Białorusi muszą złożyć wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wnioski złożone do wojewodów przed dniem 1 lipca 2023 r. będą rozpatrywane na podstawie ogólnego przepisu art. 252 ustawy o cudzoziemcach.

Polska armia liczy już 175 tysięcy żołnierzyPolska armia liczy już 175 tysięcy żołnierzyDamian Jemioło

To ważne posunięcie dla społeczności białoruskiej w Polsce, które ma ułatwić im poruszanie się po kraju i legalny pobyt. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju przebywa nawet 250 tys. Białorusinów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!