Ulga termomodernizacyjna, gdzie wpisać w PIT?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jak odliczyć od podatku wydatki na ocieplenie domu? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

Ulga termomodernizacyjna, gdzie wpisać w PIT?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 14 stycznia 2021

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to rodzaj ulgi podatkowej, z której można korzystać od 2019 roku. Dzięki niej możemy odliczyć od podatku koszty, które ponieśliśmy na skutek wykonywania prac związanych z ociepleniem lub wymianą źródła ciepła w naszym domu.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki przeznaczone na materiały budowlane, urządzenia oraz wszelkie usługi związane z termomodernizacją domu.  Mowa np. o takich pracach jak wymiana kotła, wymiana okien, czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać:

 • podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku,

 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby korzystające z ulgi, muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

CZYTAJ TEŻ Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Dokładną listę wydatków, które uprawniają do skorzystania z ulgi, możemy znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Poniżej kilka z nich:

 • zakup materiałów ociepleniowych,

 • zakup i montaż pompy ciepła,

 • zakup i montaż kotła gazowego,

 • zakup i montaż kotła olejowego,

 • zakup i montaż zbiornika na gaz lub olej,

 • wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 • zakup i montaż kolektora słonecznego,

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,

 • wymiana drzwi i okien.

Należy pamiętać, że w ramach ulgi można odliczyć jedynie wydatki, które przeznaczyliśmy na czynności znajdujące się na wspomnianej liście. Oprócz tego należy wiedzieć, że chcąc odliczyć od podatku przedsięwzięcie termomodernizacyjne, musimy dopilnować, by zostało ono zakończone w ciągu 3 lat (od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Ulga termomodernizacyjna, gdzie w pit?

Chcąc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wartość oszacowaną na podstawie faktur zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek). Co ważne, wartość ulgi nie może przekroczyć ogółem kwoty 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna, gdzie wpisać w pit-37?

Podatnicy, którzy są uprawnieni i chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, dokonują jej odliczenia w zeznaniu rocznym. Zeznanie składane jest za rok, w którym ponieśli koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wartość oszacowaną na podstawie faktur zakupu należy ująć w załączniku PIT/0 w części B.

Ulga termomodernizacyjna, gdzie w pit 36?

Składając roczną deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),

możemy określić rodzaje załączników, które jako podatnik chcemy dołączyć do zeznania rocznego. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej wystarczy oznaczyć załącznik PIT/0, a następnie ręcznie wskazać w nim wartość przysługującej ulgi.

Ulga termomodernizacyjna, jak rozliczyć z małżonkiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współmałżonek ma prawo skorzystać i odliczyć z ulgi termomodernizacyjnej, nawet gdy nie jest wymieniony w akcie notarialnym nabycia nieruchomości. Jeżeli małżonkowie (pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej) ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, który należy do ich majątku wspólnego, to oboje mogą skorzystać z odliczenia.  Muszą oni jednak dysponować fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku. Fakturą musi być wystawiona na oboje małżonków. W sytuacji gdy faktura wystawiona jest tylko na jednego z małżonków, odliczenia może dokonać tylko ten małżonek, na którego jest ona wystawiona.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowania i dotacje

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy otrzymali dotację  np. z programu “Czyste powietrze”.  Jest możliwe dzięki temu, że od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Oznacza to, że od dochodu podatnik może odliczyć wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji. Nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

Ulga termomodernizacyjna dla każdego małżonka z osobna

W sytuacji gdy faktura dokumentująca wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne została wystawiona tylko na jednego z małżonków, to odliczenia może dokonać tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura. Bez znaczenia jest fakt, że pieniądze na ten cel pochodziły ze wspólnego konta małżonków.

Ile można odliczyć — ulga termomodernizacyjna od kiedy faktury?

Kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie może być wyższa niż 53 000 zł. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!