Umowa zlecenie. Jak działa, co powinna zawierać?

Umowa zlecenie, to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w dzisiejszych czasach. Określa się ją jako umowę tzw. starannego działania. Tym samym przeciwstawia się ją umowie o dzieło, która uznawana jest za umowę rezultatu.   

Umowa zlecenie. Jak działa, co powinna zawierać?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 4 grudnia 2020

Umowa zlecenie do 26 roku życia

Już od ponad roku, bo od września 2019 roku w polskim prawie funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Wiąże się on ze zwolnieniem z podatku dochodowego osób, które nie przekroczyły 26 roku życia, oraz uzyskują dochody np. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia. Należy pamiętać, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma data urodzenia studenta, a nie termin wypłaty. Umowa zlecenia zawarta ze studentem jest nieopodatkowana do dnia, w którym kończy on 26 lat.

Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Co prawda ustawa nie wymienia wprost elementów, które muszą zostać zawarte w umowie. Pomimo to, na podstawie obowiązujących przepisów, jesteśmy w stanie wyróżnić podstawowe dane, które powinny znaleźć się na umowie.

Są to następujące dane :

  • imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego i adresy zamieszkania zleceniodawcy i zleceniobiorcy,

  • przedmiot umowy zlecenie, czyli określona czynność prawna i jej cechy szczególne,

  • Czas trwania,

  • Wynagrodzenie,

  • Termin wypłaty wynagrodzenia, 

  • Zasady wypowiedzenia umowy,

  • Rozliczenie kosztów

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie, oraz podpisana przez obydwie strony, czyli zleceniobiorcę i zleceniodawcę. 

Umowa zlecenie, ile na godzinę?

Wraz z nowelizacją przepisów 1 stycznia 2017 r., ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia w formie minimalnej stawki godzinowej, która obowiązuje również w przypadku umowy zlecenie. Co ważne, wysokość stawki godzinowej jest związana bezpośrednio z wysokością minimalnego wynagrodzenia i zmienia się wraz z jego wysokością.

W związku z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej, zleceniodawca jest zobligowany by ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ponadto wykaz powinien być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące nie miały problemów z weryfikacją, odnośnie zastosowania wymogów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Co ważne, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenie nie musi prowadzić do określonego rezultatu. Oznacza to, że wynagrodzenie pobierane na podstawie umowy zlecenia przysługuje nam za samo staranne działanie, a nie za jego rezultat.

Obecna minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł. brutto

Umowa zlecenie. Co z ubezpieczeniem?

Pracodawca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, musi pamiętać, że w ramach takiej umowy ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Przedsiębiorca jest zwolniony z odprowadzania składek społecznych, tylko wtedy gdy zleceniobiorca posiada ubezpieczenie z innego tytułu. Wtedy ma on obowiązek opłacania jedynie składki zdrowotnej

Przedsiębiorca jest zobligowany zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowi ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne.

W sytuacji, gdy zleceniodawca zatrudnia na umowę zlecenie zleceniobiorcę, który jednocześnie jest z nim związany na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik i obowiązkowo podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wynikającym z tytułu umowy zlecenia.

Warto pamiętać, że zgłoszenia do składek ZUS musimy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie.

Umowa zlecenie kiedy można rozwiązać?

W przypadku umowy zlecenia, pracobiorca może odejść z dnia na dzień. Kodeks cywilny nie przewiduje żadnego okresu wypowiedzenia w tej sytuacji. Oznacza to, że nie musimy uprzedzać pracodawcy o naszym zamiarze. Ta sama zasada działa w drugą stronę. Wiąże się to z tym, że dający zlecenie, również może wypowiedzieć umowę w każdym momencie

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Sypią się mandaty za brak maseczek
covid

Sypią się mandaty za brak maseczek

Jeśli komuś się wydaje, że obowiązek noszenia maseczek w sklepach jest martwym przepisem, może boleśnie przekonać się, że wcale tak nie jest. W wielu miejscach w kraju policja wlepia mandaty...
Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?
firma

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Każdego dnia w Polsce powstaje przynajmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – wynika z rządowych statystyk. Kto powinien zastanowić się nad takim rozwiązaniem i jak założyć Prostą Spółkę...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!