fb

Umowa zlecenie. Jak działa, co powinna zawierać?

Umowa zlecenie, to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w dzisiejszych czasach. Określa się ją jako umowę tzw. starannego działania. Tym samym przeciwstawia się ją umowie o dzieło, która uznawana jest za umowę rezultatu.   

Umowa zlecenie. Jak działa, co powinna zawierać?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 4 grudnia 2020

Umowa zlecenie do 26 roku życia

Już od ponad roku, bo od września 2019 roku w polskim prawie funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Wiąże się on ze zwolnieniem z podatku dochodowego osób, które nie przekroczyły 26 roku życia, oraz uzyskują dochody np. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia. Należy pamiętać, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma data urodzenia studenta, a nie termin wypłaty. Umowa zlecenia zawarta ze studentem jest nieopodatkowana do dnia, w którym kończy on 26 lat.

Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Co prawda ustawa nie wymienia wprost elementów, które muszą zostać zawarte w umowie. Pomimo to, na podstawie obowiązujących przepisów, jesteśmy w stanie wyróżnić podstawowe dane, które powinny znaleźć się na umowie.

Są to następujące dane :

  • imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego i adresy zamieszkania zleceniodawcy i zleceniobiorcy,

  • przedmiot umowy zlecenie, czyli określona czynność prawna i jej cechy szczególne,

  • Czas trwania,

  • Wynagrodzenie,

  • Termin wypłaty wynagrodzenia, 

  • Zasady wypowiedzenia umowy,

  • Rozliczenie kosztów

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie, oraz podpisana przez obydwie strony, czyli zleceniobiorcę i zleceniodawcę. 

Umowa zlecenie, ile na godzinę?

Wraz z nowelizacją przepisów 1 stycznia 2017 r., ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia w formie minimalnej stawki godzinowej, która obowiązuje również w przypadku umowy zlecenie. Co ważne, wysokość stawki godzinowej jest związana bezpośrednio z wysokością minimalnego wynagrodzenia i zmienia się wraz z jego wysokością.

W związku z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej, zleceniodawca jest zobligowany by ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ponadto wykaz powinien być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące nie miały problemów z weryfikacją, odnośnie zastosowania wymogów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Co ważne, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenie nie musi prowadzić do określonego rezultatu. Oznacza to, że wynagrodzenie pobierane na podstawie umowy zlecenia przysługuje nam za samo staranne działanie, a nie za jego rezultat.

Obecna minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł. brutto

Umowa zlecenie. Co z ubezpieczeniem?

Pracodawca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, musi pamiętać, że w ramach takiej umowy ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Przedsiębiorca jest zwolniony z odprowadzania składek społecznych, tylko wtedy gdy zleceniobiorca posiada ubezpieczenie z innego tytułu. Wtedy ma on obowiązek opłacania jedynie składki zdrowotnej

Przedsiębiorca jest zobligowany zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowi ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne.

W sytuacji, gdy zleceniodawca zatrudnia na umowę zlecenie zleceniobiorcę, który jednocześnie jest z nim związany na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik i obowiązkowo podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wynikającym z tytułu umowy zlecenia.

Warto pamiętać, że zgłoszenia do składek ZUS musimy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie.

Umowa zlecenie kiedy można rozwiązać?

W przypadku umowy zlecenia, pracobiorca może odejść z dnia na dzień. Kodeks cywilny nie przewiduje żadnego okresu wypowiedzenia w tej sytuacji. Oznacza to, że nie musimy uprzedzać pracodawcy o naszym zamiarze. Ta sama zasada działa w drugą stronę. Wiąże się to z tym, że dający zlecenie, również może wypowiedzieć umowę w każdym momencie

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!