Wybory samorządowe w Polsce

Wybory samorządowe w naszym kraju są co cztery lata i służą do wybierania władz samorządu terytorialnego, tj. rad gmin, powiatów i województw oraz burmistrzów, wójtów, starostów i marszałków województw. Kandydaci na te stanowiska muszą zarejestrować swoją kandydaturę u właściwej komisji wyborczej i zdobyć poparcie od co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców danej gminy, powiatu lub województwa. 

Wybory samorządowe w Polsce
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 30 grudnia 2022

Głosowanie odbywa się w formie tajnej, a wyniki są ogłaszane przez komisje wyborcze po zliczeniu głosów. W Polsce obowiązuje system jednomandatowych okręgów wyborczych, co oznacza, że wybiera się po jednym przedstawicielu dla każdego okręgu wyborczego. Wybory samorządowe są ważnym elementem demokratycznego życia społecznego w Polsce i pozwalają na wybór lokalnych liderów, którzy będą reprezentować interesy mieszkańców swoich gmin, powiatów lub województw

Okręgi wyborcze

Okręg wyborczy w Polsce to obszar, na którym wybiera się jednego przedstawiciela do rady gminy, powiatu lub województwa oraz burmistrza, wójta, starostę lub marszałka województwa. W Polsce obowiązuje system jednomandatowych okręgów wyborczych, co oznacza, że w każdym okręgu wybiera się tylko jednego przedstawiciela. 

Okręgi wyborcze są ustalane przez rady gmin, powiatów lub województw w drodze uchwały i muszą zostać zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Okręgi wyborcze muszą być jednolite pod względem liczby mieszkańców, tak aby każdy głos miał taki sam ciężar. 

Okręgi wyborcze są podzielone na obwody głosowania, w których odbywa się głosowanie. W obwodzie głosowania znajduje się lokal wyborczy, w którym mieszkańcy mogą oddać swój głos. 

Okręgi wyborcze są ważnym elementem demokratycznego systemu wyborczego w Polsce i służą do reprezentowania interesów mieszkańców danego obszaru przez wybranego przedstawiciela.

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny w Polsce jest jednym z trzech rodzajów samorządu, obok samorządu zawodowego i samorządu terytorialnego związków międzygminnych. Samorząd terytorialny odpowiada za zaspokajanie potrzeb mieszkańców danej gminy, powiatu lub województwa oraz za sprawne zarządzanie terenem swojej jurysdykcji. Uprawnienia samorządu terytorialnego są uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa. 

Samorządy terytorialne w Polsce mają szerokie kompetencje w zakresie spraw lokalnych, takich jak oświata, kultura, zdrowie, ochrona środowiska, gospodarka komunalna i ochrona praw konsumentów. Samorządy terytorialne są również odpowiedzialne za inwestycje i rozwój lokalny oraz za współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami rządowymi. 

Samorządy terytorialne w Polsce są także uprawnione do uchwalania uchwał i statutów oraz do wydawania zarządzeń i decyzji administracyjnych dotyczących spraw lokalnych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!