Zakaz wstępu na imprezę masową - co grozi za jego złamanie?

Zakaz wstępu na imprezę masową został wprowadzony do Kodeksu karnego jako środek, mający powstrzymać przed uczestnictwem w tego typu wydarzeniach osoby, które swoim wcześniejszym zachowaniem stworzyły zagrożenie dla ich bezpieczeństwa bądź przebiegu. Jakie są ramy czasowe zakazu i co grozi za jego złamanie? Wyjaśniamy.

Zakaz wstępu na imprezę masową - co grozi za jego złamanie?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 17 stycznia 2024

Czym jest zakaz wstępu na imprezę masową?

Zakaz wstępu na imprezy masowe swym zasięgiem obejmuje wszystkie takie wydarzenia organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto rozgrywane poza jej granicami mecze piłki nożnej, w których udział bierze kadra narodowa lub inne polskie kluby sportowe.

Prezydenckie prawo łaski, a abolicja indywidualnaPrezydenckie prawo łaski, a abolicja indywidualnaJakub Stasak

W myśl pierwszego paragrafu artykułu 41b. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks karny:

„Sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chuligańskim, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem”.

Jeśli zakaz orzeczony zostanie w związku z masową imprezą sportową, ustawa niniejsza dopuszcza także nałożenie na skazanego obowiązku przebywania w tracie niektórych objętych zakazem imprez w miejscu stałego pobytu lub innym wyznaczonym miejscu.

Zakaz wstępu na imprezę masową połączony z powyższym obowiązkiem stosuje się także w przypadku ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku taką imprezą.

Co niezwykle istotne, sposób wywiązywania się skazanego ze wspomnianych zaleceń kontrolowany jest z użyciem dozoru elektronicznego, a łączny czas ich obowiązywania nigdy nie przekracza okresu orzeczonego zakazu wstępu na imprezę masową.

Decydując się na orzeczenie omawianych środków, sąd określa imprezy masowe, w czasie trwania których będą one obowiązywać, ze szczególnym uwzględnieniem nazw dyscyplin sportowych, nazw poszczególnych klubów, oraz terytorialnego zakresu obowiązywania.

Zakaz wstępu na imprezę masową – czas obowiązywania

W polskim systemie prawnym zakaz wstępu na imprezę masową funkcjonuje przede wszystkim jako środek fakultatywny.

Pełny katalog wykroczeń, w związku z którymi może zostać on zastosowany, zawiera ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jakie są ramy prawne wyrażania i wycofywania zgód na przetwarzanie danych osobowych?Jakie są ramy prawne wyrażania i wycofywania zgód na przetwarzanie danych osobowych?Jakub Stasak

Bezwzględnie nakładany jest m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza, czynną napaść i wymuszenie popełnione w związku z imprezą masową.

W zależności od wagi popełnionego czynu zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje okres od dwóch do sześciu lat.

Co grozi za złamanie zakazu wstępu na imprezę masową?

Według artykułu 244. Kodeksu karnego:

„Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu [...] wstępu na imprezę masową [...] podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Czym jest zamiar ewentualny?Czym jest zamiar ewentualny?Jakub Stasak

Ponadto zgodnie z artykułem 244a. tego samego aktu prawnego:

„Kto nie stosuje się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji, lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Warto podkreślić również, że tej samej karze podlega każdy, kto udaremnia lub utrudnia kontrolowanie, w systemie dozoru elektronicznego, tego obowiązku orzeczonego wobec innej osoby. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!