Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Od wczoraj (31 sierpnia 2023) obowiązują nowe, zdecydowanie korzystniejsze przepisy dotyczące zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zasady te obejmą kupno pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Jakub Stasak
  • /
  • 1 września 2023

Nowelizacja już obowiązuje

Przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziły zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości podatkowe w Polsce. Jaką mamy sytuację?Zaległości podatkowe w Polsce. Jaką mamy sytuację?Monika Świetlińska

Jego przedmiotem jest sprzedaż:

• prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

• prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zwolnienie obejmie każdego kupującego, będącego osobą lub osobami fizycznymi, pod warunkiem że w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu, żadnej z tych osób nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało takie prawo, ani udział w nim.

Podatek od zysków giełdowych — kiedy i jak go rozliczyć?Podatek od zysków giełdowych — kiedy i jak go rozliczyć?Anna Pakaszewska-Cetera

Pamiętaj: Ze zwolnienia skorzystać mogą również osoby, posiadające w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub przed tym dniem, udział w takich prawach, jeśli jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Zwolnienie weszło w życie 31 sierpnia 2023 roku i nie obejmuje sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z artykułem 1. ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podlegają:

• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

• umowy pożyczki (pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku),

• umowy darowizny — w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

• umowy dożywocia,

• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat,

• ustanowienie hipoteki,

• ustanowienie odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) oraz odpłatnej służebności,

• umowy depozytu nieprawidłowego,

• umowa spółki.

Opodatkowane są ponadto zmiany wyżej wymienionych umów, jeśli zmiana taka powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania.

Jak optymalizować swoje zobowiązania podatkowe?Jak optymalizować swoje zobowiązania podatkowe?Joanna Gościńska

Wspomniane czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w przypadku, gdy ich przedmiotem są:

• rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jeżeli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa zamiany podlega opodatkowaniu wyłącznie wówczas, gdy co najmniej jedna z rzeczy będących przedmiotem zamiany znajduje się na terytorium Polski lub na jej obszarze jest wykonywane jedno z praw majątkowych.

Co grozi za niepodanie prawdy w rozliczeniu PIT?Co grozi za niepodanie prawdy w rozliczeniu PIT?Damian Jemioło

Umowa spółki oraz jej zamiany podlega opodatkowaniu, jeżeli w chwili dokonywania czynności na terytorium naszego kraju znajduje się:

• siedziba tej spółki (w przypadku spółki osobowej),

• rzeczywisty ośrodek zarządzania bądź siedziba tej spółki — jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego (w przypadku spółki kapitałowej).

Ważne: Do zdarzeń powodujących konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych zalicza się także orzeczenia sądów oraz ugody, jeśli wywołanymi przez nie skutkami prawnymi są podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!