Źródła finansowania partii politycznych

Posiadanie określonych zasobów finansowych jest w sposób oczywisty niezbędne do skutecznego prowadzenia polityki. Jakie są więc dozwolone prawnie źródła finansowania partii politycznych? Sprawdzamy.

Źródła finansowania partii politycznych
  • Jakub Stasak
  • /
  • 2 stycznia 2024

Status prawny partii politycznych

W myśl artykułu 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) o partiach politycznych:

„Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej”.

Z należnych im, a przewidzianych przepisami niniejszego dokumentu, praw partie polityczne mogą korzystać wyłącznie po uzyskaniu wpisu do odpowiedniej ewidencji.

Możliwość wstąpienia w szeregi krajowych partii politycznych przysługuje osobom będącym obywatelami polskimi, które ukończyły 18 lat.

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Jakub Stasak

Działalność poszczególnych partii politycznych oparta jest na społecznej pracy członków tych organizacji, w celu prowadzenia swoich spraw mogą one jednak zatrudniać pracowników.

Co niezwykle istotne, zgodnie z artykułem 8. cytowanej już ustawy:

„Partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów”.

Źródła finansowania partii politycznych

Wspomniana zasada jawności stanowi również niepodważalny fundament kwestii odnoszących się do możliwych sposobów finansowania partii politycznych.

Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje?Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje?Jakub Stasak

Obowiązujące aktualnie przepisy zakazują partiom politycznym prowadzenia działalności gospodarczej, źródłem ich majątku mogą być zaś:

• składki członkowskie,

• darowizny,

• spadki,

• zapisy z dochodów z majątku,

• określone przepisami właściwych ustaw dotacje i subwencje.

Partia polityczna nie może prowadzić zbiórek publicznych, a posiadane przez siebie środki przeznacza wyłącznie na cele statutowe lub charytatywne.

Finansowanie określonych w statucie partii celów możliwe jest także poprzez zaciąganie kredytów bankowych.

Czy partie polityczne mogą uzyskiwać dochody z posiadanego majątku?

Na mocy artykułu 24. ustawy o partiach politycznych podmioty te mogą pozyskiwać dochody z majątku jedynie, jeśli mowa o:

• oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,

• obrocie obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,

• zbyciu należących do nich składników majątkowych.

Ważne: W rozumieniu analizowanych przepisów działalnością gospodarczą nie jest prowadzenie przez partię sprzedaży tekstu własnego statutu lub programu oraz przedmiotów symbolizujących partię czy wydawnictw popularyzujących jej cele i działalność.

Psychologia wyborcy. Co kieruje naszym wyborem podczas głosowania?Psychologia wyborcy. Co kieruje naszym wyborem podczas głosowania?Jakub Stasak

Dozwolone jest ponadto wykonywanie odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem będącego własnością partii sprzętu biurowego.

Posiadane przez siebie nieruchomości i lokale partie polityczne mogą użyczać wyłącznie z przeznaczeniem na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!