25 mln zł z rządowego programu na modernizację dróg w Warszawie

25 mln zł otrzyma Warszawa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę układu drogowego. Zakres prac obejmuje m.in. Trasę Łazienkowską, aleję Szucha oraz Wyzwolenia. 

25 mln zł z rządowego programu na modernizację dróg w Warszawie
 • Joanna Gościńska
 • /
 • 26 maja 2023

Do wydania 25 mln zł

25 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma zadanie „Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego w m.st. Warszawa”. Lata jego realizacji to 2023-2024. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną odcinki Al. Ujazdowskich, ul. Koszykowej, Al. Szucha, Al. Wyzwolenia, część Trasy Łazienkowskiej oraz ul. Szyszkowej.

Dotacje dla przedsiębiorcówDotacje dla przedsiębiorcówMichał Górecki

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kierujemy do wszystkich samorządów, tych mniejszych i tych dużych – do wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą jakości dróg lokalnych na swoim terenie. Tym razem dofinansowanie obejmie kilka stołecznych ulic, niezwykle ważnych dla funkcjonowania transportu w Warszawie – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Trasa Łazienkowska

Odcinek trasy, którego dotyczy inwestycja, ma znaczenie ponaddzielnicowe, stanowiąc fragment trasy łączącej Pragę Południe z Ochotą. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków autobusowych, gzymsów obiektów mostowych, montaż elementów małej architektury oraz wind. Przebudowa obejmie rejony węzła, który stanowi istotny punkt przesiadkowy oraz cel podróży z uwagi na sąsiedztwo licznych atrakcji turystycznych, siedzib instytucji, punktów usługowych.

Al. Ujazdowskie

Realizacja tego odcinka wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu dla wszystkich użytkowników dróg: pieszych, rowerzystów, kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków autobusowych, wejść do przejść podziemnych, montaż elementów małej architektury, elementów bezpieczeństwa ruchu, a także wykonanie oznakowania.

ul. Koszykowa

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości poruszania się m.in. dzięki przebudowie jezdni, sygnalizacji świetlnej oraz remontowi chodnika. Zwarty obszar zabudowy wymaga zmian zwiększających bezpieczeństwo użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

Al. Szucha

Zostanie przebudowana jezdnia, ścieżka rowerowa oraz wykonany remont chodnika.

Al. Wyzwolenia

Realizacja odcinka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości poruszania się przez użytkowników ruchu drogowego poprzez m.in. przebudowę przejścia podziemnego, chodnika oraz korektę geometrii i przebudowę nawierzchni jezdni.

ul. Szyszkowa

Ulica stanowi fragment ciągu drogi powiatowej łączącej Włochy, gminę Michałowice i Ursus. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, przebudowane istniejące przystanki autobusowe oraz wybudowana droga dla rowerów. Realizacja zadania ma na celu wytworzenie połączenia gmin, które zapewni możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się wszystkim użytkownikom ruchu.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem w województwie mazowieckim

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w województwie mazowieckim w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na prawie 1,8 tys. km wyniosła ponad 1,8 mld zł:

 • w 2019 roku 527,3 mln zł, liczba zadań 354, z czego dofinansowano 663,37 km dróg,
 • w 2020 roku 306,1 mln zł, liczba zadań 199, z czego dofinansowano 395,43 km dróg,
 • w 2021 roku 317,1 mln zł, liczba zadań 198, z czego dofinansowano 352 km dróg,
 • w 2022 roku 300,8 mln zł, liczba zadań 171, na dofinansowanie 244 km dróg,
 • W 2023 roku 299,5 mln zł, liczba zadań 111, na dofinansowanie 142 km dróg.
 • W 2021 r. w ramach zadań gminnych i powiatowych środki przyznane na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano 58,1 mln zł. Liczba zadań, którym przyznano dofinansowanie to 204, z czego dofinansowano 359 przejść dla pieszych.

RFRD — zadania obwodnicowe

Na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 2 zadania, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 94,7 mln zł:

 • Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu, kwota dofinansowania to 34,7 mln zł. Umowa o dofinansowanie już została podpisana.
 • Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez Narew, kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł.
 • Budowa mostu na Narwi w Teodorowie.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 98,4 mln zł uzyskała ponadto budowa mostu na Narwi w Teodorowie. W ramach przeprawy mostowej powstanie trasa dojazdowa łącząca drogę krajową nr 61 w Teodorowie w gminie Rzekuń z drogą powiatową nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis. Cała inwestycja jest zlokalizowana w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.  

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!