Brexit a zakupy przez internet. Jakie prawa mają konsumenci?

Zamieszanie wokół Brexitu trwa. Jakie prawa będą mieć konsumenci, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się opuścić Unię Europejską?

Brexit a zakupy przez internet. Jakie prawa mają konsumenci?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 19 marca 2019

Choć postanowienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal są niejasne, polski ustawodawca już przygotował się na wypadek Brexitu. Jak informuje Europejskie Centrum Konsumenckie, prawa handlujących w internecie nadal będą objęte gwarancją.

Co z zakupami po Brexicie?

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, konsumenci z innych krajów UE wciąż będą mogli kupować produkty z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami europejskimi, jeżeli konsument zawiera umowę z przedsiębiorcą, który ukierunkowuje swoją działalność do państwa zamieszkania konsumenta (np. prowadzi stronę w języku klienta), umowa powinna podlegać przepisom kraju konsumenta – informuje ECK.

CZYTAJ TEŻKiedy nie możesz odstąpić od umowy?

CZYTAJ TEŻCzy gwarancja musi być wydana zawsze na piśmie?

Jeżeli klient zdecyduje się na zakup od brytyjskiego przedsiębiorcy (który nie kieruje swojej działalności na kraj konsumenta), jak wskazuje brytyjski rząd, na początku na pewno będą obowiązywały przepisy odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, czy prawo do rękojmi, ponieważ  zostały one wdrożone do brytyjskiego porządku prawnego.

Gwarancja a rękojmia

Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od tego, czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie. 

Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez gwaranta, kupujący może dochodzić tego samego roszczenia z rękojmi.

CZYTAJ TEŻ Czym jest wada fizyczna rzeczy? Kiedy możesz odstąpić od umowy?

Dochodzenie roszczeń z rękojmi czy gwarancji

To, czy kupujący będzie dochodził roszczeń z gwarancji, czy z rękojmi, należy wyłącznie do niego. Trzeba pamiętać, że jeśli zdecyduje się dochodzić roszczenia z gwarancji, to nie spowoduje to, że straci uprawnienie do dochodzenia tego roszczenia z rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia roszczeń przez gwaranta, kupujący może wybrać to samo roszczenie na postawie rękojmi.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy gwarantem nie jest sprzedawca. W takim przypadku, gdy sprzedawca jest równocześnie gwarantem, znaczące jest wyraźnie określenie odpowiedzialności, z której kupujący wywodzi swoje roszczenia: czy z gwarancji, czy z rękojmi.

Wymiana rzeczy w ramach gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą wystąpić w przyszłości w rzeczy wymienionej.

Zawieszenie terminu rękojmi

W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Paragraf trzeci opisywanego artykułu jest nowy i ma zapewnić utrzymanie możliwości dochodzeni roszczeń z rękojmi w przypadku, gdy roszczenia z gwarancji okażą się nieskuteczne.

Z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, termin do wykonywania uprawnień w ramach rękojmi w stosunku do tej rzeczy ulega zawieszeniu. Dzięki temu, w przypadku nieskutecznej naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, upływ czasu nie pozbawi kupującego możliwości korzystania z rękojmi, nawet w stosunku do tej samej wady.

Więcej przeczytasz w dziale poświęconym GWARANCJI I RĘKOJMI

Przejdź do działu REKLAMACJE

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!