reklamacje

Przedawnienie roszczeń sprzedawcy

Dowiedz się, ile wynosi termin przedawnienia do dochodzenia roszczeń przez końcowego sprzedawcę, w stosunku do poprzednich sprzedawców, oraz od kiedy rozpoczyna on swój bieg....
Prawnik z ustawą
reklamacje

Terminy rękojmi za wady prawne

W tym artykule dowiesz się, jak ustawodawca określił terminy do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne oraz jak mają się one do terminów dotyczących rękojmi z tytułu wad fizycznych...