Co to jest IPET?

W szkole powinno zwracać się uwagę na wszystkie potrzeby uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Czym jest IPET? Jakie kroki podjąć, jeśli placówka oświatowa nie wypełnia zaleceń znajdujących się w dokumencie?

Co to jest IPET?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 1 czerwca 2023

Co to jest IPET?

Indywidualny Program Terapii Edukacyjnej (IPET) to dokument opracowywany dla uczniów mających trudności w nauce. Ma na celu dostosowanie procesu nauczania i uczenia się do specyficznych potrzeb i umiejętności danej osoby. IPET skupia się na indywidualnym podejściu do edukacji, uwzględniającym unikalne cechy i wyzwania ucznia.

Tworzony jest na podstawie analizy indywidualnych trudności oraz diagnozę  mocnych i słabych stron. Na podstawie tych informacji pedagodzy, terapeuci lub specjaliści ds. edukacji opracowują spersonalizowany program terapeutyczny, który uwzględnia różne aspekty nauki, takie jak czytanie, pisanie, matematyka, koncentracja, organizacja pracy, umiejętności społeczne itp.

Co z ukraińskimi dziećmi w polskich szkołach? Wyzwania na nowy rok szkolnyCo z ukraińskimi dziećmi w polskich szkołach? Wyzwania na nowy rok szkolnyAnna Malinowska

W dokumencie mogą być także podane różnorodne metody i strategie, takie jak zastosowanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych, technologii wspomagających naukę, technik kompensacyjnych, sesji terapeutycznych czy treningu umiejętności społecznych. Celem IPET jest wsparcie ucznia w osiąganiu sukcesów w nauce poprzez dostosowanie procesu edukacyjnego do jego indywidualnych potrzeb.

Ważnym elementem jest monitorowanie postępów ucznia i regularna ocena skuteczności programu. Pedagodzy dokonują ewaluacji, analizując, jak dobrze program terapeutyczny działa i wpływa na postępy ucznia. Dokument może być modyfikowany i dostosowywany w celu zapewnienia optymalnego wsparcia edukacyjnego dla ucznia.

Indywidualny Program Terapii Edukacyjnej ma na celu zwiększenie sukcesów ucznia w nauce, rozwijanie jego umiejętności, a także wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Poprzez spersonalizowane podejście do edukacji, IPET stara się zapewnić uczniom z trudnościami w nauce najlepsze szanse na rozwój i osiągnięcie sukcesów edukacyjnych.

IPET tworzony jest na czas, na który zostało wydane orzeczenie o, nie może jednak obejmować dłuższej ilości czasu niż etap edukacyjny.

Czy jest tworzony dla każdego ucznia?

Indywidualny Program Terapii Edukacyjnej nie jest tworzony dla każdego ucznia. Opracowuje się go przede wszystkim dla tych osób, które mają trudności w nauce lub specjalne potrzeby edukacyjne. Proces ten jest zwykle inicjowany, gdy nauczyciele, rodzice lub specjaliści zauważają, że uczeń napotyka trudności w przyswajaniu materiału lub osiąganiu oczekiwanych wyników.

W przypadku uczniów, u których nie stwierdza się znaczących trudności w nauce IPET raczej nie jest konieczny. Standardowe programy nauczania i metody nauczania są wystarczające do zaspokojenia ich potrzeb edukacyjnych. IPET jest skierowany głównie do uczniów, którzy wymagają spersonalizowanego podejścia i dodatkowego wsparcia w procesie nauki.

Decyzję o konieczności wprowadzenia takiego programu podejmuje zazwyczaj zespół pedagogiczny lub specjaliści ds. edukacji, po przeprowadzeniu oceny i diagnozy ucznia.

Co w przypadku, gdy szkoła nie realizuje zaleceń IPET

Jeśli szkoła nie stosuje się do zaleceń Indywidualnego Programu Terapii Edukacyjnej lub nie zapewnia odpowiedniego wsparcia uczniowi, istnieją kroki, które można podjąć w celu rozwiązania tej sytuacji:

Po pierwsze — należy skontaktować się z zespołem pedagogicznym odpowiedzialnym za opracowanie IPET. Warto przeprowadzić taką rozmowę, spróbować wyjaśnić swoje obawy i poruszyć kwestię nieprawidłowego stosowania programu. Jeżeli spotkanie nie przyniesie  rezultatów warto umówić się na spotkanie z dyrektorem szkoły. Może to pomóc wyjaśnić obawy dotyczące nieprawidłowego stosowania IPET, a także poprosić o działania naprawcze.

Aktywne uczestnictwo rodzica w edukacji — czy jest ważne?Aktywne uczestnictwo rodzica w edukacji — czy jest ważne?Małgorzata Łaziuk

Nie należy zapominać o zebraniu dokumentacji: powinno się dokładnie udokumentować wszelkie przypadki, w których szkoła nie stosuje się do zaleceń IPET. Powinno się także zachować kopie korespondencji, raportów, ocen i wszelkich innych dokumentów, które potwierdzają niewłaściwe działania ze strony szkoły.

Jeśli powyższe działania naprawcze nie przyniosą skutku — kolejnym krokiem jest konsultacja z organem prowadzącym szkołę. Przedstaw swoje obawy i przedstaw zebrane dowody.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a działania mogą się różnić — każdą sprawę należy potraktować indywidualnie.  Dzięki takiemu podejściu, wdrożeniu odpowiednich procedur można zwiększyć motywację ucznia i jego zaangażowanie w proces edukacyjny, przyczyniając się do lepszych rezultatów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!