Aktywne uczestnictwo rodzica w edukacji - czy jest ważne?

Rodzice odgrywają kluczową rolę w edukacji swoich dzieci, ponieważ towarzyszenie im w procesie nauki ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju i sukcesu. W jaki sposób mogą oni udzielać wsparcia? Dlaczego jest to tak ważne?

Aktywne uczestnictwo rodzica w edukacji - czy jest ważne?
 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 19 maja 2023

Rodzic — towarzysz w procesie edukacyjnym 

Zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci przynosi liczne korzyści zarówno dla samych dzieci, jak i dla całej społeczności szkolnej. Poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, rodzice mają możliwość wspierania rozwoju swoich dzieci, budowania więzi z nauczycielami oraz kreowania pozytywnego środowiska edukacyjnego.

Obejmuje ono szeroki zakres działań i interakcji, które mają na celu wspieranie nauki i rozwoju dziecka.

Oto kilka aspektów zaangażowania rodzica w proces edukacyjny dziecka:

 • Komunikacja i współpraca z nauczycielami, regularna komunikacja z pracownikiem szkoły pozwala rodzicom na śledzenie postępów i wyzwań, z jakimi dziecko się spotyka w szkole. Rodzic może uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich, spotkaniach indywidualnych z nauczycielami lub korzystać z elektronicznych platform komunikacyjnych, aby być na bieżąco z informacjami związanych z nauką dziecka;
 • Tworzenie motywacji i wspieranie zainteresowań. Można także pomóc odkrywać i rozwijać zainteresowania poprzez rozmowy, wspólne działania, czytanie, wizyty w muzeach i miejscach edukacyjnych. Ważne jest, aby wykazać zainteresowanie tym, czym dziecko się pasjonuje, i starać się znaleźć sposoby na połączenie tych zainteresowań z treściami szkolnymi;
 • Tworzenie warunków do nauki w domu. Równie ważne jest zapewnienie spokojnego i dobrze wyposażonego miejsce do pracy, wolnego od zakłóceń i rozproszeń. Wspieranie odpowiednich nawyków i rutyn w zakresie nauki, takich jak regularne godziny pracy czy podział zadań na mniejsze kroki, również jest istotne;
 • Pomoc w zadaniach domowych. Rodzic może udzielać dziecku wsparcia przy wykonywaniu zadań domowych, odpowiadać na pytania związane z materiałem szkolnym oraz pomagać w trudniejszych tematach. Ważne jest jednak, aby zapewnić równowagę między udzielaniem pomocy a zachęcaniem dziecka do samodzielności i rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia;
 • Motywowanie i budowanie pewności siebie. Można też odgrywać rolę motywatora, uznając i nagradzając osiągnięcia dziecka oraz oferując wsparcie i optymistyczne podejście wobec trudności. Wspieranie rozwoju pewności siebie i pozytywnego podejścia do nauki może mieć znaczący wpływ na postępy dziecka;
 • Udział w edukacyjnych aktywnościach pozaszkolnych. Rodzic może aktywnie uczestniczyć w edukacyjnych aktywnościach pozaszkolnych.

Wspólne działania dla sukcesu ucznia

Wspólne działania rodziców i nauczycieli są ze sobą również  ściśle związane. Poprzez regularną komunikację, uczestnictwo w spotkaniach szkolnych i monitorowanie postępów, rodzice mogą świadomie wspierać rozwój edukacyjny swoich dzieci. Działania te sprzyjają wzrostowi motywacji, samodyscypliny oraz pozytywnej postawy wobec nauki.

Wspólne działania rodziców i nauczycieli dla ucznia są niezwykle ważne, ponieważ stanowią spójne wsparcie i sprzyjają lepszemu rozwojowi dziecka.

Rodzice i nauczyciele powinni regularnie komunikować się w celu wymiany informacji dotyczących postępów dziecka, jego zachowania, trudności czy innych istotnych kwestii. Może to obejmować spotkania, e-maile, telefoniczne rozmowy lub korzystanie z platform komunikacyjnych. Niebywale ważna jest również wspólna strategia: powinno się wypracować wspólne działanie wspierania ucznia w nauce i rozwoju. Dzięki temu można stworzyć spójne podejście i kontynuować naukę w sposób konsekwentny zarówno w szkole, jak i w domu.

Ile powinien ważyć szkolny plecak?Ile powinien ważyć szkolny plecak?Michał Górecki

Nauczyciele powinni dzielić się informacjami dotyczącymi treści programowych, oczekiwanych umiejętności i postępów ucznia z rodzicami. Rodzice z kolei mogą przekazywać nauczycielom informacje o indywidualnych potrzebach, zainteresowaniach czy wyzwaniach, które dziecko może mieć.

Kolejnym, również potrzebnym krokiem, tym razem ze strony rodziców jest uczestnictwo w zebraniach, spotkaniach indywidualnych z nauczycielami czy innych inicjatywach szkolnych, które są dedykowane wymianie informacji i omówieniu postępów dziecka. Wspólna refleksja i planowanie działań mogą przyczynić się do lepszych rezultatów edukacyjnych.

Można też wspólnie działać na rzecz zdrowia i samopoczucia ucznia, przejawia się to na przykład w promowaniu zdrowej diety, aktywności fizycznej, odpowiednich godzin snu oraz dbanie o równowagę między nauką a czasem wolnym.

Rodzice i nauczyciele powinni śledzić postępy ucznia i reagować na ewentualne trudności. Regularne raporty, oceny i oceny zachowania mogą służyć jako podstawa do podejmowania odpowiednich działań zarówno w domu, jak i w szkole.

Przy wspólnym zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, uczniowie mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

Co, jeśli nikt nie angażuje się w proces edukacyjny dziecka?

Jeśli żaden członek społeczności edukacyjnej nie angażuje się w proces edukacyjny dziecka, może to mieć negatywny wpływ na jego rozwój i osiągnięcia szkolne. Jednak istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby zaradzić temu problemowi:

Laptopy dla czwartolasistów. Sprawdź co zakłada ustawa!Laptopy dla czwartolasistów. Sprawdź co zakłada ustawa!Anna Petynia-Kawa

Co można zrobić?

 • Skontaktować się z nauczycielem, aby omówić swoje obawy i zapytać o możliwości wsparcia. Nauczyciel może zaproponować dodatkowe materiały, wsparcie lub wskazać inne zasoby, które mogą pomóc w edukacji dziecka,
 • Zwrócić się do lokalnych organizacji społecznych, bibliotek, ośrodków edukacyjnych lub innych instytucji, które oferują programy i wsparcie edukacyjne dla dzieci. Mogą one zapewnić dodatkowe zasoby, korepetycje lub programy pozalekcyjne, które wspomogą rozwój dziecka,
 • podjąć dodatkowe wysiłki w celu stworzenia dogodnych warunków do nauki w domu. Tworzenie harmonogramu, ustanawianie celów, śledzenie postępów i zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki mogą być ważne,
 • wykorzystać Internet, przeszukać zasoby edukacyjne, na przykład materiały do nauki, aplikacje, platformy edukacyjne, kursy online,
 • udzielić wsparcia emocjonalnego — jest ono równie ważne jak wsparcie naukowe. Zapewnij dziecku bezpieczne i kochające środowisko, w którym może się rozwijać. Bądź dostępny, słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem o jego postępach, zainteresowaniach i trudnościach.

Jeśli brak zaangażowania w proces edukacyjny dziecka jest poważnym problemem, warto zgłosić ten fakt do odpowiednich władz szkolnych lub organów nadzorujących, aby podjęto działania w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia edukacyjnego dla dziecka.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!