Co to jest „Tarcza Turystyczna” i jak z niej skorzystać?

Preferencyjne pożyczki udzielone na zwroty wpłat klientów firm turystycznych, fundusz gromadzący środki dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane wyjazdy, postojowe a nawet zawieszenie składek ubezpieczeń społecznych dla całej branży związanej z turystyką – takie rozwiązania przewidziało Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. „Tarczy Turystycznej”.  

Co to jest „Tarcza Turystyczna” i jak z niej skorzystać?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 24 września 2020

W jakim akcie prawnym znajduje się tarcza turystyczna?

Rozwiązania mające być wsparciem dla organizatorów turystyki w trudnych momentach zostały zapisane w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda.

Dzięki nowym przepisom powstaną dwa specjalne fundusze – Turystyczny Fundusz Zwrotów oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Jak otrzymać zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Zwrotów?

Zgodnie z założeniami nowych przepisów, organizator wycieczek będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną z funduszu pod kilkoma warunkami.

Po pierwsze będzie musiał być podmiotem wpisanym do rejestru organizatorów turystyki. W przypadku konkretnej imprezy, konieczne jest, aby płatność przyjęta od klientów nastąpiła w bezgotówkowej formie. W sytuacji konieczności odwołania wycieczki kluczowe będzie złożenie specjalnego wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym zostanie określona wysokość wypłaty. Dokument ten będzie składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Kolejnym wymogiem jest dostarczenie oświadczenia podróżnego, z którego będzie wynikało, że ten odstępuje od umowy z powodu pandemii. Oprócz tego, sam przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie wręczył podróżnemu vouchera oraz nie dokonał żadnego zwrotu dokonanych wpłat. Musi także zobowiązać się do zwrotu wpłaconych pieniędzy na określonych zasadach.

To jednak nie wszystko. Wymagany będzie m.in. wykaz umów z klientami wraz z ich danymi, takimi jak PESEL, NIP, data powiadomienia o rezygnacji oraz wysokość kwoty zwrotu. Dla ułatwienia przekazania pieniędzy należy podać także numer konta podróżnego.

Turystyczny Fundusz Zwrotów – co może zrobić podróżny?

Sam turysta aplikujący o zwrot wydatków jakie poniósł na odwołaną imprezę turystyczną będzie musiał również złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego stosowny wniosek, w którym znajdą się jego podstawowe dane osobowe, a także nazwa firmy turystycznej z którą zawarł umowę (a także jej numer, datę podpisania oraz datę w której odstąpiono od umowy). Konieczne jest także zaznaczenie, kiedy dana impreza turystyczna miała się rozpocząć. Do tego wpisujemy numer konta oraz wysokość zaliczek, które już trafiły do organizatora wyjazdu.

W takiej sytuacji organizator danej imprezy będzie miał 7 dni od złożenia wniosku by wypłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem. Firma turystyczna będzie musiała opłacić również kwotę uzależnioną od jej wielkości – 2,5% lub 4,1% łącznej sumy wnioskowanych wypłat.

Teraz ruch będzie po stronie UFG. Fundusz będzie miał 30 dni na weryfikację dokumentów, które zostały do niego przesłanie. Jeśli konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia cały proces może się jednak wydłużyć do 4 miesięcy.

Jeśli UFG pozytywnie zweryfikuje wnioski, fundusz będzie miał od tego momentu 14 dni na przesłanie pieniędzy na konta podróżnych. Według szacunków rządu w dyspozycji TFZ będzie ok. 300 mln zł.

Czym jest Turystyczny Fundusz Pomocowy?

Turystyczny Fundusz Pomocowy, będzie zapewniał pożyczki dla firm turystycznych, w sytuacji, w której zostaną odwołane w przyszłości konkretne  imprezy turystyczne. Zakłada on, że będą do niego odprowadzane składki w wysokości do 30 złotych od każdego turysty. Środki będą zaliczane  na poczet zawartej umowy o usługę turystyczną.

Dodatkowa pomoc dla organizatorów turystyki

Przepisy przewidują dodatkową pomoc w formie „postojowego” oraz zwolnienia z płacenia składek dla ZUS dla takich podmiotów jak przewoźnicy autokarowi, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, przewodnicy i piloci wycieczek, czy osoby prowadzące działalność kulturalną, jeśli wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia wynikającego z sezonowości ich pracy czy koniecznego zawieszenia działalności.

W większości przypadków dodatkowe postojowe oraz ulga w ZUS będzie dotyczyła tych podmiotów, które wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!