Czy można rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy?

O tym, że pracodawca może zwolnić pracownika w przypadku ciężkich naruszeń wiadomo wiele. Czy jednak, w sytuacji odwrotnej osoba zatrudniona ma możliwość natychmiastowej rezygnacji z pracy, bez konieczności świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Czy można rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 26 lutego 2024

Co oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy?

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę oznacza zakończenie stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika w danej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia, który normalnie jest wymagany do zakończenia umowy o pracę. Jeśli takiej czynności dokonuje pracodawca w oparciu o rażące przewinienia pracownika wtedy jest to zwolnienie dyscyplinarne (zgodnie z artykułem 52 Kodeksu Pracy). W dzisiejszym artykule zapoznamy się z postępowaniem w sytuacji, gdy to pracownik obserwuje uchybienia i chce rozwiązać umowę bez świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę może być skrajnym środkiem i zazwyczaj stosowane jest w przypadku poważnych naruszeń, które uniemożliwiają kontynuację stosunku pracy.

Czy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 55 Kodeksu Pracy) umowę można rozwiązać z winy pracodawcy. W przypadku gdy pracownik uważa, że pracodawca naruszył jego prawa lub obowiązki może wykonać taką czynność.

Kogo nie można zwolnić z pracy?Kogo nie można zwolnić z pracy? Anna Pakaszewska-Cetera

Osoba zatrudniona może wystąpić z roszczeniem o rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Przed sądem rejonowym może zostać przeprowadzone postępowanie,  przy którym warto przedstawić dowody na naruszenie praw pracowniczych — pozwoli to uzyskać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia przysługującego za pracę w okresie wypowiedzenia. W przypadku uzyskania korzystnego wyroku pracownik może mieć prawo do otrzymania odszkodowania lub innych rekompensat za poniesione straty wskutek działań.

Z jakiego powodu?

Jednym z najczęstszych powodów, z których pracownik może rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy są poważne naruszenia praw pracowniczych, w tym między innymi niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nieprawidłowe traktowanie pracownika, mobbing czy dyskryminacja, na przykład na tle płci, wieku, orientacji seksualnej lub innych cech osobistych. Innym powodem może być niedotrzymanie warunków umowy, np. odmawianie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia, należnych świadczeń czy naruszanie innych ustaleń.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?Anna Malinowska

Innym powodem takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę  może być naruszenie przepisów prawa pracy, np. nieprzestrzeganie zasad dotyczących czasu pracy, płacy minimalnej czy dotyczących urlopów pracowniczych.

Decyzja powinna być poprzedzona konsultacją z prawnikiem w celu ustalenia optymalnej strategii oraz zabezpieczenia swoich praw i interesów w procesie rozwiązania umowy o pracę przed sądem. Pracownik powinien również zbierać i udokumentować wszelkie dowody na naruszenia ze strony pracodawcy, aby móc skutecznie bronić swoich praw.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!