Czy można uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), chociaż w wielu przypadkach do naruszenia obowiązujących przepisów dochodzi nie na skutek złej woli, lecz z powodu – nazwijmy to – obszerności tej dziedziny życia społecznego i poniekąd niezrozumienia znaczenia poszczególnych regulacji prawnych. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w kontekście obowiązku zgłoszenia faktu sprzedaży / kupna pojazdu. Kogo dotyczy ten obowiązek? Jak zgłosić sprzedaż / kupno pojazdu i co grozi w przypadku braku zgłoszenia sprzedaży / kupna samochodu w określonym terminie?

Czy można uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?
 • Redakcja dziennikprawny.pl
 • /
 • 19 czerwca 2023

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu? 

Obowiązek zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu dotyczy zarówno kupującego, jak i sprzedającego pojazd. Obie strony są zobowiązane do przeprowadzenia odpowiednich formalności w celu zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu, co wynika z art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

Wypada przypomnieć, że obowiązek ten należy spełnić także w przypadku darowizny lub zamiany. Czynność nie dotyczy bowiem ustalenia rodzaju transakcji (sprzedaż, kupno, zamiana), lecz zmiany danych właściciela, który poprzez fakt zgłoszenia przejmuje niejako wszystkie obowiązki określone przepisami prawa, wynikające z posiadania pojazdu mechanicznego.

Inną, równie ważną okolicznością jest fakt, że obowiązek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu dotyczy obu stron transakcji, co oznacza, że dopełnienie formalności przez jedną ze stron nie zwalnia automatycznie drugiej z dokonania tożsamych czynności w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.

Gdzie i jak zgłosić fakt sprzedaży / kupna pojazdu? 

Zarówno sprzedający, jak i kupujący fakt sprzedaży / kupna pojazdu zgłaszają w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.

Procedura zgłoszenia sprzedaży wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;

 • umowa sprzedaży;

 • polisę obejmującą ubezpieczenie pojazdu;

 • ważne badanie techniczne (jeśli jest wymagane);

 • Informacje dotyczące nowego właściciela, takie jak (imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego).

Kupujący z kolei jest odpowiedzialny za zgłoszenie nabycia pojazdu w celu zarejestrowania go na swoje nazwisko. Podobnie jak we wcześniej opisywanym przypadku procedura wiąże się z koniecznością wizyty wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego oraz przedstawienia niezbędnych dokumentów:

 • umowa kupna / sprzedaży;

 • dowód rejestracyjny;

 • polisa ubezpieczeniowa pojazdu;

 • ważne badanie techniczne (jeśli jest wymagane);

 • dokumenty potwierdzające tożsamość i adres kupującego;

 • Karta pobytu (dotyczy cudzoziemców).

Powyższych formalności można dokonać także za pośrednictwem platformy e-PUAP, jednak niezbędne do tego celu jest dysponowanie profilem zaufanym.

Jakie konsekwencje wynikają z faktu niezgłoszenia kupna / sprzedaży pojazdu? 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów każdy, kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego w Polsce, nie zawiadamia stosownych organów o zbyciu bądź nabyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Decyzja o wysokości kary finansowej ma charakter uznaniowy. Obciążenie jest adekwatne do zaistniałych okoliczności (przyczyn, przez które obowiązku zgłoszenia nie dopełniono).

Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? 

Jedyną metodą uniknięcia kary finansowej za brak zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, jest zaskarżenie decyzji w trybie administracyjnym.

Niestety, dotychczasowa praktyka wskazuje, że w wyniku zaskarżenia zmianie podlega (lub nie) wyłącznie wysokość wymiaru naliczonej kary, ponieważ sam fakt niedopełnienia obowiązku nie może być kwestionowany.

Źródło:-

https://www.znajdzparagraf.pl/produkt/umorzenie-kary-za-niezgloszenie-zbycia-pojazdu-wzor-odwolania/

https://www.znajdzparagraf.pl/produkt/odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-doc/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!