Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) jest dedykowanym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi płatnicze w ramach swojej działalności. Obejmuje ona szeroki zakres operacji niezbędnych do zarządzania rachunkiem, takich jak np. dokonywanie wpłat i wypłat gotówki. Sprawdź, czym dokładnie jest MIP i jakie wymogi należy spełnić, aby nią zostać.

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 16 czerwca 2023

Czym jest MIP?

Mała instytucja płatnicza (MIP) to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych, w odpowiedzi na wdrożenie dyrektywy PSD2. Jej celem jest umożliwienie świadczenia usług płatniczych w mniejszej skali, co skutkuje zastosowaniem mniej restrykcyjnych wymagań regulacyjnych, włącznie z brakiem konieczności uzyskiwania zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Jak można zapłacić za zakupy — sposobyJak można zapłacić za zakupy — sposobyMałgorzata Łaziuk

Zgodnie z definicją ustawową, MIP obejmuje zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są wpisane do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Działają one w zakresie różnych usług płatniczych, z wyjątkiem usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz usługi dostępu do informacji o rachunku. 

Dla kogo jest Mała Instytucja Płatnicza?

MIP stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują rozszerzenie swojej działalności jako licencjonowana krajowa instytucja płatnicza i chcą przetestować swoje zamierzenia na regulowanym i nadzorowanym rynku finansowym. Korzystanie z MIP umożliwia przedsiębiorcom praktyczne zbadanie funkcjonowania proponowanych rozwiązań przed złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na pełnoprawną krajową instytucję płatniczą. Komisja Nadzoru Finansowego będzie w stanie efektywnie ocenić i rozpatrzyć taki wniosek, gdy przedsiębiorca będzie mógł dostarczyć odpowiednie dowody poparte działalnością w zakresie usług płatniczych jako MIP. To innowacyjne rozwiązanie stanowi rodzaj tzw. piaskownicy regulacyjnej i jest szczególnie zalecane dla start-upów, zwłaszcza z sektora Fin-Tech.

Wymagania dla MIP

Mała Instytucja Płatnicza musi posiadać odpowiednie rozwiązania organizacyjne, umożliwiające wyliczenie łącznej miesięcznej wartości transakcji płatniczych. Ponadto musi wdrożyć procedury zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Warto zaznaczyć, że osoba zarządzająca Małą Instytucją Płatniczą nie może być skazana prawomocnie za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo określone w artykule 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, a także nie może działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Dodatkowo, Mała Instytucja Płatnicza musi posiadać program działalności oraz plan finansowy na pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania, uwzględniające maksymalną średnią wartość transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy, w tym dokonywanych przez agentów świadczących usługi płatnicze w imieniu MIP. Ta wartość nie może przekroczyć równowartości 1 500 000 euro miesięcznie. Mała Instytucja Płatnicza jest również zobowiązana do posiadania aktualnej procedury zarządzania ryzykiem, uwzględniającej potencjalne zagrożenia. Jeżeli MIP świadczy usługi, takie jak przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówki z rachunku płatniczego i inne działania związane z zarządzaniem rachunkiem, może przechowywać środki pieniężne użytkowników na tych rachunkach. Należy jednak pamiętać, że łączna suma środków dla jednego użytkownika w dowolnym momencie nie może przekroczyć równowartości 2000 euro w walucie polskiej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!