Alimenty od rodzica, z Funduszu - co musisz o nich wiedzieć?

W przypadku rozstania rodziców dziecko powinno jak najmniej odczuwać je zarówno psychicznie, jak i finansowo. Opiekun, z którym ono przebywa może wnioskować o alimenty. Jakie są możliwości? Co w przypadku, kiedy zobowiązania nie są uiszczane? Odpowiadamy!

Alimenty od rodzica, z Funduszu - co musisz o nich wiedzieć?
 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 14 czerwca 2023

Alimenty od rodzica — najważniejsze informacje

Alimenty to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie odpowiedniej opieki i utrzymania dziecka, opiekun, u którego ono zamieszkuje może żądać ich od drugiego rodzica. Wysokość zależy od różnych czynników, takich jak na przykład możliwości zarobkowe danej osoby, potrzeby dziecka, koszty utrzymania. Sąd może ustalić wysokość alimentów na podstawie wniosku jednego z rodziców lub na podstawie porozumienia między nimi. W przypadku braku zgody, sąd podejmuje decyzję na podstawie zgromadzonych dowodów i argumentów obu stron. Warto sporządzić spis wydatków ponoszonych na dziecko (między innymi opłaty za mieszkanie, prąd, placówki edukacyjne, opiekę, zajęcia pozalekcyjne, zabawki itp.), a także przedstawić odpowiednio udokumentowane wyliczenia.

Nie zawsze jest konieczność składania wniosku do sądu — sprawę związaną z alimentami można załatwić u notariusza. Umowa notarialna o alimenty to forma pisemnego porozumienia między stronami. Jej celem jest uregulowanie zobowiązania jednej osoby do uiszczania wpłat na rzecz drugiej osoby, zwykle — dziecka. Jest ona sporządzana w obecności notariusza, który pełni rolę bezstronnego świadka i potwierdza autentyczność zawartego porozumienia.

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?Dorota Kraskowska

W takiej umowie zazwyczaj określa się wysokość alimentów, terminy płatności, sposób dokonywania płatności oraz ewentualne dodatkowe ustalenia dotyczące opieki i utrzymania dziecka. Może być ona dobrowolna lub wynikać z wcześniejszego postępowania sądowego; warto także pamiętać, że jest wiążąca dla obu stron i może być egzekwowana przed sądem w przypadku naruszenia jej postanowień. 

Naruszenie obowiązku płacenia alimentów może skutkować różnymi konsekwencjami prawno-finansowymi, w tym egzekucją alimentów przez komornika. Istnieją również możliwości zmiany wysokości alimentów w razie zmiany okoliczności, takich jak zmiana sytuacji finansowej jednego z rodziców, czy wzrost wydatków ponoszonych na dziecko.

Alimenty opłacane powinny być do momentu osiągnięcia przez dziecko niezależności finansowej, nie jak często się wspomina — ukończenia 18 roku życia, czy pobierania nauk. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne wsparcie od rodzica przysługuje mu bezterminowo. W danych przelewu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który uiszczana jest wpłata, a także oznaczenie, że jest to przelew alimentacyjny. W przypadku płatności gotówkowej należy wystąpić o pokwitowanie przekazania środków pieniężnych.

Fundusz Alimentacyjny — czy każdy może z niego skorzystać?

W Polsce faktycznie istnieje Fundusz Alimentacyjny, który może wypłacać alimenty w przypadku, gdy rodzic nie jest w stanie ich zapewnić lub nie płaci alimentów. Aby skorzystać z tej pomocy, należy spełnić określone kryteria, takie jak niskie dochody, brak możliwości uzyskania alimentów od drugiego rodzica. Maksymalna wysokość wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 500 zł.Ważne! Świadczenie nie przysługuje gdy:

 • uprawniony do świadczenia znajduje się w pieczy zastępczej lub w miejscu zapewniającym całodobową opiekę;
 • został zawarty związek małżeński;
 • przekroczono próg dochodowy (od października 2023 roku będzie to 1209 zł na osobę);
 • nastąpił wpływ alimentacyjny (egzekucja alimentów od rodzica okazała się skuteczna);
 • po ukończeniu 18 lat nastąpił brak kontynuowania nauki;
 • po 25 lat roku życia nie jest kontynuowana nauka, brak orzeczenia o niepełnosprawności (o stopniu znacznym).

W przypadku zmian należy w jak najszybszym terminie je zgłosić, tak, aby nie doszło do sytuacji, w której trzeba zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.

Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Alimenty na dorosłe dziecko niepełnosprawne.Małgorzata Łaziuk

Należy jednak pamiętać, że wypłata alimentów przez Fundusz Alimentacyjny nie zwalnia rodzica z obowiązku płacenia alimentów. Fundusz Alimentacyjny podejmuje działania w celu odzyskania wypłaconych środków od rodzica, który nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego.

Czym grozi brak wpłat alimentacyjnych?

W Polsce niepłacenie alimentów jest traktowane bardzo poważnie i może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych np.:

 • egzekucji komorniczej W przypadku braku regularnych płatności alimentacyjnych, rodzic, u którego dziecko zamieszkuje, może wystąpić do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji alimentów. Komornik podejmie kroki w celu odzyskania należnych alimentów, takie jak zajęcie wynagrodzenia, konta bankowego, nieruchomości lub innych aktywów dłużnika,
 • kary grzywnySąd może nałożyć na osobę, która nie płaci alimentów, karę grzywny za nieterminowe lub brak płatności. Wysokość grzywny jest ustalana przez sąd i zależy od okoliczności sprawy,
 • postępowania sądowegoJeśli osoba umyślnie unika płacenia alimentów lub celowo zataja swoje dochody, może to prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. W takim przypadku sprawca może być postawiony przed sądem i grozić mu kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności.

Należy jednak pamiętać, że konsekwencje za niepłacenie alimentów mogą być różne w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy oraz decyzji sądu. Dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który będzie w stanie udzielić konkretnych porad prawnych i informacji dostosowanych do danej sytuacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!