Czy rodzinne ogrody działkowe znikną po reformie?

Obowiązująca od 24 września bieżącego roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła szereg zmian. Wśród nich są między innymi nowe narzędzia planistyczne, pozwalające jednostkom samorządu terytorialnego skuteczniej i sprawniej realizować politykę inwestycyjną. Czy opisywany stan rzeczy w jakikolwiek sposób zagraża istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych? Wyjaśniamy.

Czy rodzinne ogrody działkowe znikną po reformie?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 1 grudnia 2023

Status prawny rodzinnych ogrodów działkowych

Zasady zakładania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców reguluje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku (z późniejszymi zmianami) o rodzinnych ogrodach działkowych.

W myśl artykułu 2. niniejszego dokumentu, pod pojęciem działki rozumieć tu należy;

„Podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Sam rodzinny ogród działkowy to zaś:

„Wydzielony obszar lub obszary […] składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową”.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym już obowiązujeNowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym już obowiązujeJakub Stasak

Wśród głównych celów przyświecających idei ich powstania, wymieniane są:

• zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,

• poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,

• pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,

• integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,

• integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,

• przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,

• ochrona środowiska i przyrody,

• oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach,

• kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,

• tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Czy dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych jest zagrożone?

W opublikowanym na stronach internetowych resortu rozwoju i technologii komunikacie czytamy, że ogrody działkowe nie są w najmniejszym nawet stopniu zagrożone, a gminni urzędnicy w planach miejscowych mogą bez przeszkód decydować o ich lokalizacji.

Dzięki uchwaleniu planów ogólnych rada gminy otrzyma ponadto możliwość dokonywania podobnych rozstrzygnięć na wcześniejszym etapie, co z kolei przyczyni się między innymi do zapewnienia rodzinnym ogrodom działkowym lepszej infrastruktury.

Co można, a czego nie wolno robić na działce ROD?Co można, a czego nie wolno robić na działce ROD?Anna Pakaszewska-Cetera

Jednym z obowiązkowych etapów przygotowania planów ogólnych będzie także uwzględnienie kilkudziesięciu uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętego sposobu wyznaczania granic stref planistycznych.

Wstępne projekty planów ogólnych mają oczywiście być również poddawane pod konsultacje społeczne.

Ogrody działkowe w nowej strefie

Według zapewnień ministerstwa, to właśnie społeczne konsultacje stanowią jeden z kluczowych elementów przygotowania oraz wprowadzania w życie nowych aktów prawnych.

Podobnie było i w tym przypadku – urzędnicy Departamentu Planowania Przestrzennego spotkali się z przedstawicielami działkowców, którzy przedstawili im swoje postulaty.

Gałęzie z drzewa sąsiada na mojej działce — co mogę zrobić?Gałęzie z drzewa sąsiada na mojej działce — co mogę zrobić?Jakub Stasak

Po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi otrzymanymi uwagami resort podjął decyzję o wprowadzeniu do projektu stosownego rozporządzenia ogrodów działkowych usytuowanych w nowej strefie – wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!