Czym jest i jaka kara grozi za zniesławienie?

Słownik języka polskiego określa zniesławienie jako „sprowadzenie na kogoś złej sławy”. Jak czyn ten definiowany jest przez Kodeks karny i co grozi za jego popełnienie? Wyjaśniamy.

Czym jest i jaka kara grozi za zniesławienie?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 6 lutego 2024

Zniesławienie – definicja prawna

Na mocy pierwszego paragrafu 212. artykułu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks karny:

„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie, lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zakaz wstępu na imprezę masową — co grozi za jego złamanie?Zakaz wstępu na imprezę masową — co grozi za jego złamanie?Jakub Stasak

Warto zaznaczyć jednak, że gdy wspomniany czyn popełniony zostanie za pomocą środków masowego komunikowania, jego sprawca musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, orzekaną na okres do dwunastu miesięcy.

Naruszenie dóbr osobistych

Zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, w razie skazania sąd może orzec wobec jego sprawcy nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Czym jest zamiar ewentualny?Czym jest zamiar ewentualny?Jakub Stasak

Analizowane działanie stanowi oczywiste naruszenie dóbr osobistych, katalog środków służących ich ochronie zawiera paragraf pierwszy 24. artykułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (z późniejszymi zmianami) – Kodeks cywilny:

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Jeśli w wyniku naruszenia dóbr osobistych dojdzie do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody majątkowej, poszkodowany może ponadto żądać jej naprawienia.

Zniesławienie – co jeszcze warto wiedzieć?

Przestępstwo zniesławienia jest czynem umyślnym, popełnianym poprzez celowe działanie sprawcy.

Zniesławienie nie musi być dokonane publicznie – dochodzi do niego już wówczas, gdy negatywne informacje o pokrzywdzonym docierają do co najmniej jednej osoby trzeciej.

Co dokładnie oznacza, że "prawo nie działa wstecz"?Co dokładnie oznacza, że "prawo nie działa wstecz"?Jakub Stasak

Przestępstwa zniesławienia nie popełnia osoba, która wykazała się brakiem reakcji, na przykład nie zaprzeczając pomawiającym treściom kierowanym wobec adresata.

Według oficjalnych policyjnych statystyk liczba wszczętych postępowań dotyczących zniesławienia systematycznie wzrasta – w roku 1999 odnotowano 45 tego rodzaju przypadków, podczas gdy w 2020 już 1130.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!