Czym jest licznik przedpłatowy?

Co najmniej dwukrotne zwlekanie z zapłatą za gaz, prąd lub ciepło w ciągu roku może skutkować założeniem przez przedsiębiorstwo energetyczne licznika przedpłatowego. Czym jest licznik przedpłatowy, kto ponosi koszty jego instalacji? Czy na jego instalację muszę się zgodzić? Odpowiadamy.

Czym jest licznik przedpłatowy?
  • Michał Górecki
  • /
  • 22 czerwca 2021

Prąd na kartę – jak to działa?


Większość osób wie jak działa usługa pre-paid w telekomunikacji, czyli tzw. telefon na kartę. Niewielu konsumentów zdaje sobie jednak sprawę, że podobne rozwiązanie może dotyczyć poboru energii elektrycznej, gazu czy ciepła. Takie rozwiązanie jest stosowane wobec osób, które przynajmniej dwa razy w ciągu roku zwlekały z opłaceniem rachunków za energię. 


Czym jest licznik przedpłatowy?


Zgodnie z definicją zawartą w poradniku dla konsumentów Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Przedpłatowy układ pomiarowo — rozliczeniowy, zwany licznikiem przedpłatowym, służy do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło”. Umożliwia on płacenie „z góry” za pobieraną energię.


Kiedy dostawca energii może zainstalować licznik przedpłatowy?


Licznik przedpłatowy może być zainstalowany przez przedsiębiorstwo energetyczne w sytuacji, w której odbiorca przynajmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy miał opóźnienia płatności za wykorzystany gaz, prąd lub ciepło. Innym warunkiem jest sytuacja, w której odbiorca nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, do której dostarczana jest energia elektryczna, gaz lub ciepło. 

Trzecim przypadkiem jest użytkowanie nieruchomości, w sposób, który uniemożliwia regularne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

O czym pamiętać zmieniając sprzedawcę prądu?O czym pamiętać zmieniając sprzedawcę prądu?Mikołaj Frączak


Kto pokrywa koszty instalacji licznika przedpłatowego?


Instalacja licznika przedpłatowego wiąże się oczywiście z kosztami takiej operacji, jednak te leżą całkowicie po stronie przedsiębiorstwa energetycznego. To oznacza, że odbiorca energii nie płaci nic za takie rozwiązanie.


Czy na licznik przedpłatowy trzeba się zgodzić?


Tak. Zgodnie z prawem, do instalacji licznika przedpłatowego potrzebna jest zgoda osoby, której taka operacja dotyczy. Jeśli się jednak nie zgodzi, dostawca energii może wstrzymać dostawy, a nawet rozwiązać umowę z odbiorcą. Zatem na dobrą sprawę wybór w takiej sytuacji jest oczywisty. 


Urząd Regulacji Energetyki radzi, by pozytywnie odpowiedzieć na taką propozycję. Często, dla wielu osób to sposób na uporządkowanie swoich zobowiązań i większą kontrolę nad zużywaniem energii. 


Czy można wnioskować o licznik przedpłatowy?


Złożenie wniosku u dystrybutora o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego jest prawnie dopuszczalne i stosowane w wielu przypadkach. Za każdym razem, kiedy odbiorca gazu lub energii elektrycznej wnioskuje o takie rozwiązanie, firma energetyczna ma 21 dni od otrzymania wniosku na zainstalowanie takiego licznika, i to… na własny koszt.

Jest tutaj jeden warunek – odbiorca musi spełniać warunki tzw. odbiorcy wrażliwego.


Zgodnie z prawem odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest to osoba, której przyznany został dodatek mieszkaniowy, oraz która jest stronę umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii. Co więcej, musi ona mieszkać w miejscu do którego dostarczana jest energia elektryczna. 


Odbiorcą wrażliwym paliw gazowych jest natomiast osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału. Musi także mieszkać w miejscu dostarczania gazu. 


Trzecią ewentualnością, w której można złożyć wniosek o instalację przedpłatowego licznika jest sytuacja, w której to konsument występuje o wszczęcie postępowania przed koordynatorem ds. negocjacji, który działa przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Również i w takim przypadku koszty instalacji takiego układu leżą po stronie sprzedawcy energii. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!