Czym jest zasiłek przedemerytalny? Komu przysługuje?

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przyznawanym osobom, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie przed nabyciem prawa do emerytury. Z założenia ma stanowić pomoc finansową dla osób, które z racji wieku, nie są w stanie efektywnie mierzyć się z konkurencją na rynku pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o świadczenie? Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2023 r.?

Czym jest zasiłek przedemerytalny? Komu przysługuje?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 25 października 2023

Kto może wnioskować o zasiłek przedemerytalny?

O zasiłek przedemerytalny mogą się ubiegać:

Osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę i: 

 • rozwiązano z nimi umowy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy,
 • były zatrudnione przez co najmniej 180 dni,
 • w momencie zwolnienia miały minimum 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) oraz staż pracy na poziomie 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą i ogłosiły upadłości firmy, pobierające rentę z powodu niezdolności do pracy oraz osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowali opiekę.

Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?Anna Pakaszewska-Cetera

Dodatkowo przysługuje pracownikom stoczni, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Szczegółowe wymogi dotyczące wieku, okresu zatrudnienia i stażu pracy określa ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Ważne jest również, aby spełnić określone kryteria do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. Przy spełnieniu tych warunków, można ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, który stanowi ważne wsparcie dla tych, którzy nie są w stanie już efektywnie działać na rynku pracy.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki uzyskania zasiłku przedemerytalnego określa art. 2 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym świadczenie to przysługuje osobie, która:

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnienia podjęcia odpowiedniego zatrudnienia,
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złożyła wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, zwłaszcza w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeżeli w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wykonywała inną pracę zarobkową zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia,
 • złożyła wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, gdy wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2023 r.?

Zasiłek przedemerytalny, ustalany na mocy ustawy z 30 kwietnia 2004 roku, wynosi od 1 marca 2023 roku do 28 lutego 2024 roku 1600,70 zł brutto miesięcznie. W okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku kwota ta wynosiła 1350,70 zł brutto miesięcznie. Świadczenie podlega regularnej waloryzacji, przeprowadzanej zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, dostosowującej jego wartość do zmieniających się warunków ekonomicznych. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny mają obowiązek informować organ rentowy o osiąganych przychodach oraz ich wysokości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!