Nadużycia seksualne i przemoc w pracy: jakie rozwiązania wdrożyć?

Molestowanie seksualne i przemoc w miejscu pracy jest problemem, który dotyka wiele osób na całym świecie. To nie tylko naruszenie granic osobistych i godności, ale także zagrożenie dla psychiki i dobrostanu pracowników. Warto zgłębić tę kwestię, zrozumieć jej skutki oraz jakie działania podejmuje się w celu jej przeciwdziałania.

Nadużycia seksualne i przemoc w pracy: jakie rozwiązania wdrożyć?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 25 października 2023

Jakie przejawy przemocy mogą pojawić się w pracy?

Przemoc w miejscu pracy może się różnie objawiać. To na przykład przemoc werbalna, która jest wyrażana przez obraźliwe słowa, pogróżki oraz wulgarny język. Takie postępowanie może prowadzić do zwiększenia stresu związanego z pobytem w pracy, obniżenia poczucia własnej wartości, czy nawet do problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym pracowników. Przemoc fizyczna obejmuje wszelkie formy ataku fizycznego, co w skrajnych przypadkach prowadzi do obrażeń ciała.

Przemoc psychiczna i emocjonalna skupia się na manipulacji emocjami, wykorzystuje takie metody jak zastraszanie, izolowanie, mobbing czy rozpowszechnianie plotek. Mogą wywoływać problemy zdrowotne, depresję i zwiększony stres wśród ofiar. Przemoc seksualna to naruszanie granic ofiary poprzez niechciane zachowania seksualne i uwagi o charakterze seksualnym, co często prowadzi do traumy.

Przemoc domowa — gdzie można zgłosić się po pomoc?Przemoc domowa — gdzie można zgłosić się po pomoc? Małgorzata Łaziuk

W pracy może mieć także przemoc ekonomiczna: opiera się na wykorzystywaniu kontroli nad finansami pracowników, na przykład poprzez odmawianie wypłaty za pracę lub zmuszanie do nielegalnych działań finansowych. Często spotykana jest również dyskryminacja, która polega na niesprawiedliwym traktowaniu pracowników ze względu na różnice, takie jak płeć, wiek czy orientacja seksualna.

Pracownicy mogą też paść ofiarami przemocy cybernetycznej, która rozgrywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej i może prowadzić przede wszystkim do ostracyzmu społecznego.

Istotne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi tych różnych form przemocy i współpracowali, aby ją zapobiec i zwalczać.

Molestowanie seksualne — czym jest?

Molestowanie seksualne w miejscu pracy to poważne naruszenie granic i godności osobistej, które przyjmuje różne formy. To nie tylko czyny o charakterze ściśle seksualnym, ale także:

  • Niewłaściwe komentarze lub uwagi: niestosowne uwagi i komentarze o charakterze seksualnym, żarty, które są nieodpowiednie w kontekście pracy, takie jak komentarze o wyglądzie czy życiu seksualnym pracownika;
  • Niewłaściwe dotykanie: Molestowanie seksualne może obejmować próby niechcianego fizycznego kontaktu, takie jak dotykanie, ugniatanie, szarpanie lub próby pocałunku;
  • Molestowanie werbalne:  to na przykład obsesyjne dzwonienie, rozmowy, przesyłanie niechcianych wiadomości erotycznych (przez e-maile, smsy, komunikatory, social media);
  • Ekshibicjonizm: Wprowadzanie innych pracowników w sytuacje, w których są narażeni na oglądanie niechcianych działań o charakterze seksualnym, celowe odsłanianie się innym pracownikom;
  • Molestowanie poprzez zdobycie wizerunku: Próby uzyskania nieodpowiednich zdjęć lub nagrań osób bez ich zgody, a następnie wykorzystywanie tych materiałów w sposób niewłaściwy;
  • Nękanie: działania polegające na nękaniu lub wywieraniu presji na pracownika w celu uzyskania przysług seksualnych, czy zdjęć;
  • Uporczywe, niechciane próby podrywu: Natarczywe próby zbliżenia się w celach seksualnych, mimo wyraźnego sprzeciwu są uważane za molestowanie seksualne.

Pracodawcy zobowiązani są do podjęcia działań w celu zapobiegania i zwalczania molestowania seksualnego oraz do reagowania na wszelkie skargi i doniesienia w tej sprawie. Powinni być świadomi swoich praw i obowiązków oraz współpracować w celu stworzenia bezpiecznego i wolnego od przemocy środowiska pracy.

Jak rozwiązać problem molestowania seksualnego i przemocy w miejscu pracy

Zwalczanie molestowania seksualnego i przemocy w miejscu pracy to proces, który wymaga wspólnego zaangażowania osób na różnych szczeblach. Istnieją skuteczne kroki, które mogą być podjęte w celu rozwiązania problemu.

Pracodawca powinien wprowadzić odpowiednią politykę i procedury przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy w miejscu pracy. Te dokumenty powinny precyzyjnie określać, co uważane jest za niedopuszczalne zachowanie, jakie są sankcje za naruszenie tych zasad, oraz jakie kroki należy podjąć w przypadku zgłoszenia incydentu.

Kolejnym, nie mniej ważnym krokiem jest przeprowadzanie regularnych szkoleń pracowników w zakresie rozpoznawania, rozumienia i przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy. Edukacja pomaga zrozumieć, co jest niedopuszczalne, i jak należy reagować na takie zachowania. Niezbędna jest wiedza o tym, jakie kroki można podjąć w przypadku zaistnienia incydentu.

Należy promować otwartą kulturę komunikacji, sprawiać, aby pracownicy czuli się swobodnie, bezpiecznie, nie bali się informować przełożonych, jeśli coś się dzieje. Istnienie systemu anonimowego zgłaszania incydentów jest również ważne. Każda skarga powinna być traktowana z powagą. Bardzo ważne jest, aby szybko reagować,  zbadać skargę i podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Kobiety wciąż zmagają się z niestosownymi pytaniami podczas rozmów o pracęKobiety wciąż zmagają się z niestosownymi pytaniami podczas rozmów o pracęMonika Świetlińska

Osoby dopuszczające się molestowania lub przemocy wobec innych nie powinny być bezkarne. Konieczne jest poniesienie konsekwencji za swoje zachowanie. Może to być na przykład rozmowa dyscyplinująca lub rozwiązanie umowy. Za takie czyny grożą również sankcje prawne: grzywna, pozbawienie lub ograniczenie wolności. Niezbędne jest również udzielenie wsparcia psychologicznego i prawnego. Pracodawca powinien zapewnić do niego dostęp, nie pozostawiać problemu nie rozwiązanego, podjąć odpowiednie działania. Także współpracownicy mogą udzielić pomocy, czy po prostu — być obok, służyć rozmową.

Regularne monitorowanie i audyt procedur związanych z przeciwdziałaniem molestowaniu seksualnemu i przemocy pomagają zapobiegać incydentom oraz identyfikować obszary, w których konieczne są dalsze działania.

Zwalczanie molestowania seksualnego i przemocy w miejscu pracy jest wspólnym celem, który ma na celu stworzenie bezpiecznego, godnego i szanującego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Działania podejmowane przez pracodawców i pracowników są niezbędne, aby skutecznie rozwiązać ten problem. Nie należy zapominać o szacunku, współpracy — jest to kluczowe dla eliminacji problemów związanych z molestowaniem seksualnym i przemocą w miejscu pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!