Czyny godzące w godność człowieka. Czego nie można zabronić?

rnCodziennie na całym świecie ludzie stają się ofiarami działań, które godzą w ich godność jako jednostek. Czyny takie mogą przybierać różne formy, od dyskryminacji i przemocy po wykluczenie społeczne i niewłaściwe traktowanie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czym są, jak je rozpoznać oraz jakie kroki podjąć w celu przeciwdziałania im.

Czyny godzące w godność człowieka. Czego nie można zabronić?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 29 lutego 2024

Jakie są czyny godzące w godność?

To wszelkie zachowania lub działania, które naruszają integralność, szacunek i uczucia jednostki prowadząc do upokorzenia, poniżenia lub dyskryminacji. Mogą przybierać różne formy i obejmować zarówno działania fizyczne, werbalne, jak i psychiczne.

Przemoc fizyczna jest jednym z najbardziej rażących naruszeń godności człowieka. Obejmuje ona wszelkie formy bezpośredniego działania, które prowadzą do cierpienia fizycznego, obrażeń czy nawet śmierci. Dotyka zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, i może przybierać formę bijatyk, znęcania się, tortur czy okaleczeń.

Przemoc werbalna to kolejna forma — manifestuje się poprzez werbalne ataki, poniżające komentarze, wyzwiska, groźby czy zastraszanie. Słowa mogą być równie bolesne jak ciosy fizyczne i pozostawiają trwałe ślady w psychice ofiary. Często prowadzą do obniżenia poczucia własnej wartości.

Wspieranie ofiar i zapobieganie przemocy domowejWspieranie ofiar i zapobieganie przemocy domowej Małgorzata Łaziuk

Nękanie, czyli mobbing, to kolejny przykład. Polega na systematycznym i celowym zachowaniu, które ma na celu upokorzenie, poniżenie lub wykluczenie danej osoby z grupy społecznej, lub zawodowej. Może to obejmować ośmieszanie, ignorowanie, izolowanie czy szkalowanie danej osoby. 

Brak możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych (wiążący się na przykład z zakazem wydanym przez inną osobę) to także czyny, które naruszają godność człowieka. Nikt nie powinien zabraniać korzystania z toalety, czy zjedzenia posiłku, a także zachowania intymności i tajemnicy medycznej podczas działań medycznych.

Ochrona jednostki jest jednym z najważniejszych elementów każdego zdrowego społeczeństwa. Wymaga działań zarówno na poziomie prawnym, jak i społecznym. Wspieranie tolerancji, empatii i szacunku wobec innych ludzi oraz promowanie równości i sprawiedliwości są bardzo potrzebnymi krokami w zapewnieniu godnego życia dla wszystkich.

Jak reagować, jeśli ktoś się ich dopuszcza?

Gdy stajemy się świadkami czynów, które godzą w godność człowieka, istotne jest, aby podjąć odpowiednie postępowanie w celu ochrony ofiar i zapewnienia sprawiedliwości. Wiedza na temat działań, jakie należy podjąć w takich sytuacjach, może być kluczowa dla skutecznej interwencji i wsparcia dla osób poszkodowanych.  Jeśli ktoś jest ich świadkiem lub ofiarą istnieją różne kroki, które można podjąć:

  • Zbieranie dowodów: Dokumentowanie każdego incydentu jest ważne — pomaga skutecznie przeciwdziałać naruszeniom. Należy zapisywać daty, godziny, miejsca i wszelkie szczegóły dotyczące przeżytych sytuacji. W przypadku nękania w internecie warto zachować zrzuty ekranu, zanotować treści obraźliwej natury, czy dane uczestników zdarzenia;
  • Zgłaszanie sprawy: Po uzbieraniu odpowiednich dowodów należy zgłosić incydent odpowiednim organom lub instytucjom, takim jak policja, szkoła, miejsce pracy czy organizacja zajmująca się prawami człowieka. Zgłoszenie może być początkiem procesu ścigania sprawcy i zapewnienia pomocy dla ofiary;
  • Szukanie wsparcia: W przypadku doświadczania naruszeń ważne jest, aby znaleźć wsparcie emocjonalne. Osoba dotknięta sytuacją może zwrócić się do bliskich, przyjaciół lub specjalistów udzielających pomocy psychologicznej, którzy mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i udzielić potrzebnego wsparcia;
  • Korzystanie z dostępnych zasobów: Istnieją organizacje i instytucje, które specjalizują się w pomocy ofiarom przemocy i dyskryminacji. Mogą one zapewnić prawną i psychologiczną pomoc, udzielić porad i wskazówek dotyczących działań prawnych oraz środków ochrony;
  • Edukowanie innych: Dzielenie się własnymi doświadczeniami może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat problemu naruszeń godności człowieka. Poprzez edukację społeczeństwa na temat praw człowieka i równości można zmniejszyć liczbę przypadków przemocy i dyskryminacji.

Warto pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i godności, dlatego istotne jest reagowanie na wszelkie naruszenia tych praw oraz podejmowanie działań w celu ich zapobiegania i zwalczania.

Jaka kara?

W Polsce kara za naruszenie godności człowieka jest uregulowana przez przepisy prawa karnego oraz cywilnego. W przypadku czynów godzących w godność człowieka, takich jak znieważenie, poniżanie czy dyskryminacja, przewidziane są odpowiednie sankcje prawne.

Jeśli naruszenie godności człowieka stanowi przestępstwo, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej. Kara może obejmować grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności na określony czas. W sytuacjach szczególnie poważnych, gdy naruszenie godności prowadzi do istotnych szkód dla ofiary, sąd może zastosować karę pozbawienia wolności na dłuższy okres.

Przemoc małżeńska. Jaka kara? Jak się bronić?Przemoc małżeńska. Jaka kara? Jak się bronić?Monika Świetlińska

W ramach postępowania cywilnego ofiara naruszenia godności może dochodzić swoich praw przed sądem. Może żądać zadośćuczynienia materialnego lub moralnego od sprawcy za doznane szkody emocjonalne, psychiczne lub finansowe.

W przypadku naruszeń godności w miejscu pracy, pracodawca może zastosować sankcje dyscyplinarne wobec sprawcy, takie jak upomnienie, zawieszenie w prawach lub zwolnienie dyscyplinarne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!