Formy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowa

Osoby niepełnosprawne często napotykają na liczne wyzwania i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jednak istnieje wiele form wsparcia, które mają na celu pomoc w pokonywaniu przeszkód, zapewnieniu lepszej jakości życia. Czy wiesz, jakie są dostępne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych? Jakie świadczenia i ulgi finansowe można otrzymać?

Formy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowa
 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 20 czerwca 2023

Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej?

W Polsce może być to osoba zatrudniona lub powołana do pełnienia takiej funkcji. Asystent osoby niepełnosprawnej jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia i pomocy w szeroko rozumianych codziennych czynnościach życiowych, takich jak poruszanie się, wykonywanie czynności higienicznych, zakupy, prowadzenie samochodu itp. Jego działania mają na celu zapewnienie niezależności i pełnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Może być to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub prywatne osoby zainteresowane udzielaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Co do kwestii płatności, istnieje kilka modeli finansowania asystentów osób niepełnosprawnych. Zazwyczaj koszty zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej pokrywane są:

 • ze środków publicznych,
 • z funduszy europejskich,
 • z własnych środków.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania asystenta osoby niepełnosprawnej i ewentualnych kosztów należy się skontaktować  z odpowiednimi instytucjami, takimi jak PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lokalne centra pomocy społecznej, czy organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem.

Zastrzyk gotówki na rozwój usług społecznych przez samorządyZastrzyk gotówki na rozwój usług społecznych przez samorządyMartyna Kowalska

Osoba pracująca jako asystent ma za zadanie udzielanie wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach, które ze względu na jej niepełnosprawność mogą być trudne lub niemożliwe do samodzielnego wykonania. Obowiązki mogą być różne, w zależności od potrzeb i umiejętności osoby niepełnosprawnej, z którą współpracuje. Oto kilka przykładowych obowiązków asystenta:

 • pomoc w poruszaniu się,
 • pomoc w czynnościach higienicznych,
 • pomoc w zakupach,
 • pomoc w przygotowaniu posiłków,
 • pomoc w organizacji i zarządzaniu codziennymi obowiązkami, załatwianiu spraw w urzędzie,
 • pomoc w komunikacji,
 • pomoc w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo.

Ważne, aby obowiązki były dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji osoby niepełnosprawnej oraz były określone w umowie zawartej między nim a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem.

Co to jest opieka wytchnieniowa?

To forma zapewnienia wsparcia osobom, które opiekują się innymi ludźmi: niepełnosprawnymi, chorymi lub zależnymi od nich. Ma na celu zapewnienie chwilowego odpoczynku i odciążenie opiekuna, który często podejmuje się ciężkiej pracy i odpowiedzialności za opiekę nad bliskimi.

Co przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?Co przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?Małgorzata Łaziuk

Podstawowym celem opieki wytchnieniowej jest umożliwienie opiekunom zorganizowania czasu dla siebie, aby mogli zregenerować siły, zająć się swoimi potrzebami, odpocząć lub zająć innymi sprawami. W tym czasie inny wykwalifikowany osoba lub zespół opieki tymczasowej zajmuje się osobą, którą na co dzień troszczy się opiekun.

Może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb opiekuna oraz chorego np.:

 • opieki stacjonarnej, polegającej na umieszczeniu osoby, która jest pod opieką, na określony czas w placówce opieki, takiej jak dom opieki lub ośrodek rehabilitacyjny. W tym czasie opiekun ma możliwość odpoczynku lub zrealizowania innych zobowiązań,
 • opieki w miejscu zamieszkania, związanej z wizytami wykwalifikowanego opiekuna przychodzącego do domu chorego przez czas, gdy opiekun potrzebuje wytchnienia. Może to być kilka godzin dziennie lub nawet kilka dni,
 • opieki dziennej: opiekun korzysta z usług dziennego centrum opieki, gdzie chory może spędzać czas w towarzystwie innych osób, korzystać z różnych zajęć i otrzymywać niezbędną opiekę i wsparcie.

Działania związane z opieką wytchnieniową są niezwykle ważne, ponieważ zapewniają opiekunom możliwość regeneracji sił, odpoczynku, pomagają także w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i zmniejsza ryzyko wystąpienia stresu i wyczerpania związanego z pełnieniem funkcji opiekuna.

Na jakie wsparcie może liczyć osoba z niepełnosprawnością?

Osoba niepełnosprawna w Polsce może liczyć na różne formy wsparcia finansowego, które mają na celu pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością oraz poprawić jej warunki życia, na przykład:

1. Świadczenia pieniężne

 • renta socjalna: świadczenie pieniężne wypłacane osobom, które niezdolne do pracy w wyniku całkowitej lub częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy: przysługuje osobom, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej w wyniku niepełnosprawności;
 • zasiłek pielęgnacyjny: świadczenie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Ulgi i zwolnienia podatkowe:

 • ulga rehabilitacyjna: osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania.
 • zwolnienie z opłaty abonamentowej: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty abonamentowej za posiadanie odbiornika radiowo-telewizyjnego.

3. Dotacje i środki pomagające w likwidacji barier komunikacyjnych, architektonicznych i innych programów PFRON

 • Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu, np. wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych itp., likwidację barier architektonicznych, czy komunikacyjnych.

Warto pamiętać, że konkretne świadczenia i wsparcie finansowe będą zależeć od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także od indywidualnych okoliczności. Warto skontaktować się z lokalnym centrum pomocy społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zasięgnąć informacji na temat danej sytuacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!