Rzecznik Praw Pacjenta o tragicznej śmierci 33-latki w nowotarskim szpitalu

Po zapoznaniu się ze sprawą Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że w Szpitalu w Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta. W toku wszczętych z urzędu działań swoje opinie przedstawili Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski oraz ekspert wewnętrzny dr n. med. Monika Sadowska.

Rzecznik Praw Pacjenta o tragicznej śmierci 33-latki w nowotarskim szpitalu
  • Jakub Stasak
  • /
  • 19 czerwca 2023

Szereg zaniedbań

W sprawie śmierci 33-letniej pacjentki oddziału położniczego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdzono naruszenie praw pacjenta do:

• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością (art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

• informacji o swoim stanie zdrowia, w tym rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy),

• dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 1 ustawy).

Odmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeOdmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeJakub Stasak

Przeprowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowanie ujawniło szereg nieprawidłowości, które wystąpiły w czasie pobytu kobiety w nowotarskim szpitalu, przyjmując ją na oddział, wykonano wprawdzie badania diagnostyczne (w tym USG) i zlecono dożylne podawanie antybiotyku, już w kolejnych dniach jednak:

• nie podjęto żadnych dodatkowych działań wobec narastającego CRP,

• w związku z rozwijającym się stanem zapalnym nie zastosowano na czas odpowiedniej antybiotykoterapii,

• w dniu 22 maja (dzień po przyjęciu do szpitala) nie zaproponowano pacjentce indukcji poronienia (wobec narastającego CRP),

• nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego oraz nie wdrożono odpowiedniego postępowania terapeutycznego we właściwym czasie w związku z pogarszającym się stanem zdrowia pacjentki w okresie 23-24 maja 2023 roku.

Zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta

W skierowanym do Szpitala w Nowym Targu piśmie Bartłomiej Chmielowiec sformułował szczegółowe zalecenia dotyczące m.in. opracowania i wdrożenia określonych zasad i procedur medycznych czy przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla personelu oraz przekazania informacji zwrotnej dotyczącej ich terminów, agend, list obecności uczestników.

„To matka i dziecko ‘zafundowali’ sobie niedotlenienie, a nie lekarz czy szpital”„To matka i dziecko ‘zafundowali’ sobie niedotlenienie, a nie lekarz czy szpital”Małgorzata Łaziuk

Rzecznik polecił ponadto skierowanie pisemnych przeprosin do najbliższej rodziny zmarłej pacjentki, wniósł także o rozważenie wypłaty zadośćuczynienia w związku z zawinionym naruszeniem praw pacjenta.

Całość zgromadzonego materiału dowodowego ma zostać przekazana właściwym rzecznikom odpowiedzialności zawodowej i organom ścigania celem podjęcia odpowiednich działań.

Ministerialny zespół opracuje wytyczne

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży w przypadkach stwierdzenia wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Do jego zadań należeć ma m.in. opracowanie:

• wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży, interpretacja przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży,

• przesłanek konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej,

• sposobów postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia i zdrowia oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Po zakończeniu prac zespołu, którego przewodniczącym został prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, na podstawie sporządzonych rekomendacji zorganizowane zostaną cykle szkoleń dla wszystkich placówek szpitalnych z oddziałami ginekologiczno-położniczymi.

Pacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuPacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuJakub Stasak

Ich przeprowadzeniem zajmie się Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!