„To matka i dziecko ‘zafundowali’ sobie niedotlenienie, a nie lekarz czy szpital”

Poród z komplikacjami wywołał serię wydarzeń: od zaniedbań medycznych, przez długotrwałą batalię sądową matki, po interwencję Rzecznika Praw Pacjenta. Ta poruszająca historia rzuca światło na aktualne problemy w systemie opieki zdrowotnej, ukazując walkę zmagającej się z systemem matki o prawo do odpowiedniej opieki medycznej dla swojego dziecka. rnrnCzy szpital poniesie konsekwencje? Czy przyszłe matki mogą czuć się bezpieczne?

„To matka i dziecko ‘zafundowali’ sobie niedotlenienie, a nie lekarz czy szpital”
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 16 maja 2023

Poród z komplikacjami — co się wydarzyło?

Nie zawsze poród, czy to siłami naturalnymi, czy cesarskim cięciem przebiega prawidłowo. Tym razem niestety u jednej z pacjentek wystąpiły odchylenia od normy w przypadku wyników badań KTG, zaobserwowano również krwawienie z jamy macicy, wykryto obecność zielonego płynu owodniowego. Niestety nie przeprowadzono niezbędnych kroków: nie zostało wykonane badanie USG, nie rozwiązano porodu wcześniej cesarskim cięciem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dziś istnieje realny problem i pomimo istniejących wskazań niestety nie zawsze wykonywane są czynności takie jak cesarskie cięcie. Po narodzinach i przeprowadzeniu odpowiednich badań po występujących objawach zdiagnozowano niedotlenienie. Niezbędne także okazały się czynności ratujące życie (np. reanimacja) i pobyt na OIOM (Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej).

Szpitale nie mogą uzależniać operacji od zaświadczenia lekarza rodzinnegoSzpitale nie mogą uzależniać operacji od zaświadczenia lekarza rodzinnegoMonika Świetlińska

Matka postanowiła wytoczyć sprawę personelowi szpitala, który był obecny podczas narodzin dziecka — co miało zapewnić między innymi finanse na przeprowadzenie rehabilitacji dziecka, a także ukarać, aby podobne sytuacje nie zdarzały się w przyszłości. Co więcej — wydawało się, że jest ona wygrana — sąd pierwszej instancji uwzględnił żądania; uzasadnił, że wystąpiły zaniedbania, które jednoznacznie potwierdziły opinie biegłych w procesie cywilnym oraz karnym. Sąd karny również zgodził się z winą lekarza, jednak orzekł o umorzeniu postępowania wobec. Jak widać — wyroki różnych instancji różnią się, co więcej,  mimo obfitości dowodów zmieniono decyzję.

Jak działania podjął Rzecznik Praw Pacjenta?

Bartłomiej Chmielowiec, pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta, wyraził swoje zaniepokojenie wobec decyzji sądu odwoławczego, kłócącej się z dowodami, z opiniami biegłych — ekspertów w danej dziedzinie. Zostały zignorowane wyniki postępowania dowodowego.

Nie zostało orzeczone zadośćuczynienie, które miało pomóc kobiecie w przeprowadzeniu działań związanych z pomocą w odzyskaniu zdrowia.

Pacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuPacjent ma prawo do pilnej konsultacji medycznej. Opis przypadkuJakub Stasak

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił także uwagę na fragmenty uzasadnienia wyroku, które można uznać za własne oceny sędziego, co nie powinno mieć miejsca. Nie powinno znajdować się także stwierdzenia, które za wydarzenia obarczają samą pacjentkę.

Takie działanie budzi uzasadnione wątpliwości co do zachowania powagi i godności urzędu, a także braku niezbędnego szacunku wobec stron i uczestników postępowania. W związku z tym sprawa została przekazana rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu podjęcia odpowiednich działań.

Sprawa została przekazana rzecznikowi ds. dyscyplinarnych w celu podjęcia odpowiednich środków.

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta — o co chodzi?

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta to specjalny środek prawno-organizacyjny, mający zastosowanie w sytuacjach, gdy pacjent uważa, że jego prawa zostały naruszone przez organy administracji publicznej, instytucje medyczne, personel medyczny lub inne podmioty związane z ochroną zdrowia. Skarga taka jest skierowana bezpośrednio do Rzecznika Praw Pacjenta, niezależnego organu powołanego do ochrony praw pacjentów.

Może być ona złożona w przypadku poważnych naruszeń praw pacjenta, które miały istotny wpływ na jego sytuację zdrowotną lub były poważnymi naruszeniami prawa. Rzecznik Praw Pacjenta ma uprawnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawie skargi, w tym zbierania informacji, dokumentacji medycznej, przesłuchiwanie świadków i podejmowania działań mających na celu przywrócenie prawidłowości.

Po rozpatrzeniu skargi, Rzecznik Praw Pacjenta może wydać rekomendacje, wnioskować o podjęcie działań naprawczych, skierować sprawę do odpowiednich organów nadzoru lub wystąpić z wnioskiem do sądu administracyjnego o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia prawa pacjenta. Decyzje Rzecznika Praw Pacjenta w ramach skargi nadzwyczajnej nie są wiążące, a dalsze działania zależą od innych organów, takich jak sądy czy organy nadzoru.

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta jest ważnym narzędziem w systemie ochrony praw pacjenta, pozwalającym na dochodzenie sprawiedliwości i ochronę interesów pacjentów w sytuacjach, gdy ich prawa zostały naruszone w obszarze opieki zdrowotnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!