fb

Główne obowiązki adwokata wobec klienta

Adwokat powinien reprezentować klienta i bronić jego interesów, a przy tym okazywać szacunek sądom i innym organom. Zasady dotyczące wykonywania zawodu adwokata zostały uregulowane w ustawie o adwokaturze. Akt ten wraz z Kodeksem Etyki Adwokackiej stanowi główne odniesienie w przypadku konieczności określenia obowiązków adwokata wobec klienta. W artykule wyjaśniamy, do czego zobligowany jest pełnomocnik oraz jakie konsekwencje wiążą się z niedopełnieniem przez niego obowiązków wobec mocodawcy.

Główne obowiązki adwokata wobec klienta
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 22 kwietnia 2022

Jaka jest różnica między prawnikiem a adwokatem?

Prawnikiem można nazwać każdą osobę, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze i uzyskała dyplom. Osoba taka nie posiada jednak uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych, np. zawodu adwokata. Aby nim zostać, należy ukończyć aplikację adwokacką i zdać państwowy egzamin. Po dopełnieniu tych obowiązków adwokat zostaje wpisany na oficjalną listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką (np. adwokat we Wrocławiu — Okręgowa Izba Adwokacka).

Jakie są obowiązki adwokata z urzędu

Obrońca z urzędu ma obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Zadaniem obrońcy wyznaczonego z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowania jest sporządzenie odpowiedniego pisma i poinformowanie sądu o braku podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania. Obrońca nie może także odmówić apelacji — jak wspomniano wyżej, jest zobowiązany do podejmowania czynności procesowych na rzecz swojego klienta, aż do uprawomocnienia się wyroku. Na prośbę skazanego obrońca z urzędu powinien również sporządzić i podpisać apelację.

Czym skutkuje niedopełnienie obowiązków przez adwokata

Obowiązki adwokata wobec klienta nie odnoszą się do końcowego efektu sprawy, obrońca jest natomiast zobowiązany do starannego działania aż do zakończenia postępowania. Klient może pociągnąć adwokata do odpowiedzialności w momencie, gdy ten nie wywiązuje się z umowy cywilnoprawnej. Według Sądu Najwyższego adwokat odpowiada za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów, które finalnie spowodowały przegranie sprawy. Klient ma możliwość zażądania od sądu odszkodowania za wynik postępowania, do którego nie doszłoby, gdyby adwokat działał zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Adwokackiej. Kodeks zobowiązuje obrońcę, aby dążył do rozstrzygnięć, które nie będą generowały zbędnych kosztów po stronie klienta oraz pozwolą na zakończenie sprawy zgodne z interesem klienta. Adwokaci odpowiadają także za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czego nie wolno robić adwokatowi wobec klienta

Kodeks Etyki Adwokackiej podejmuje także temat czynności, których adwokatowi nie wolno wykonywać podczas pracy z klientem. Należy do nich m.in. zakaz uzależniania wydania dokumentów klientowi od uregulowania opłat i kosztów należnych obrońcy. Adwokat nie może także zaprzestać prowadzenia sprawy, kiedy klient nie zapłacił ustalonego honorarium. Zakaz dotyczy szczególnie uchylenia się od stawiennictwa na rozprawie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?
Zasiłki

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?

Osobom z niepełnosprawnością przysługują różne formy wsparcia. Często ze względu na stan zdrowia mają ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej, zdarza się także, że wydatki związane z ...
Digital marketing - trendy na 2023 rok
firma

Digital marketing - trendy na 2023 rok

Początek każdego roku zwykle przynosi ze sobą wiele rozmów o nadchodzących trendach — reguła ta dotyczy właściwie wszystkich branż. Na podobnych zasadach działa marketing internetowy — tym...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!