Ile osób pracuje w Polsce? Ile jest bezrobotnych?

Pochodzące z końca czerwca bieżącego roku dane GUS wskazują, że ludność naszego kraju to 37,698 mln osób. Ta sama instytucja przygotowała również raport dotyczący liczby pracujących w gospodarce narodowej według stanu na 31 maja 2023 roku. Jak wyglądają wspomniane statystyki? Jaka jest średnia wieku polskiego pracownika? Sprawdzamy.

Ile osób pracuje w Polsce? Ile jest bezrobotnych?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 17 listopada 2023

Ile osób pracuje w polskiej gospodarce?

Jak dowiadujemy się ze wstępu do analizowanego opracowania, przedstawione w nim dane dotyczą osób pracujących w podmiotach gospodarki narodowej z siedzibą w Polsce, które mieszkają tak na terenie naszego kraju, jak i za granicą.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Ważne informacjeWypowiedzenie umowy o pracę. Ważne informacjeMałgorzata Łaziuk

Kryteria powyższe spełnia 15 mln 129 tys. osób.

Średnia wieku wszystkich zatrudnionych to 42,6 lat, natomiast mediana (wartość środkowa po uporządkowaniu wieku pracujących od najmłodszego do najstarszego) wyniosła dokładnie 42 lata.

Miejsce zamieszkania, a aktywność zawodowa

Zgodnie ze stanem na koniec maja bieżącego roku, 52,9% ogółu osób pracujących w gospodarce narodowej stanowili mężczyźni.

Warto zauważyć jednak, że struktura płci pracowników różni się w zależności od ich wieku.

Przewagę kobiet zanotowano w przedziale wiekowym od 47 do 59 lat.

Co ciekawe, na liczbę pracujących pań wpływało również miejsce zamieszkania – zdecydowanie większy odsetek aktywnych zawodowo kobiet, występował w największych miastach Polski oraz otaczających je gminach – im dalej zaś od tych ośrodków, tym pracujących kobiet mniej.

Polska to najbardziej wypalony kraj w EuropiePolska to najbardziej wypalony kraj w EuropieMonika Świetlińska

Regionem kraju, w którym w omawianym okresie rynek pracy był najbardziej sfeminizowany, okazała się, położona w województwie lubuskim, przygraniczna gmina miejska Łęknica – panie stanowiły tu 56,9% ogółu pracowników.

Najmniejszy udział kobiet w lokalnej strukturze zatrudnienia (29%) miała natomiast podlaska gmina wiejska Puńsk.

Przemysł i handel na czele

Według przytaczanych statystyk, 2 mln 813 tys. pracujących w gospodarce narodowej osób (niemal 19% ogółu) znalazło zatrudnienie w przemyśle (34,7% z nich to kobiety).

Druga w kolejności jest, skupiająca 14,8% wszystkich pracowników, sekcja „handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych” (z udziałem kobiet na poziomie ponad 53%).

W końcu maja 2023 roku aż 8 na 10 osób zatrudnionych w branżach związanych z opieką zdrowotną, pomocą społeczną czy edukacją to właśnie panie.

Z tendencją całkowicie odwrotną mieliśmy za to do czynienia w przypadku budownictwa oraz górnictwa, gdzie blisko 90% pracowników stanowili mężczyźni.

Urząd pracy: w jaki sposób wspiera przy szukaniu pracy?Urząd pracy: w jaki sposób wspiera przy szukaniu pracy?Małgorzata Łaziuk

Wśród wszystkich pracujących w polskiej gospodarce narodowej znalazło się ponadto:

• prawie 598 tys. cudzoziemców,

• ponad 776 tys. emerytów i rencistów,

475 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Bezrobocie na stałym poziomie

Na stronach internetowych resortu rodziny i polityki społecznej opublikowany został komunikat dotyczący szacowanej stopy bezrobocia rejestrowanego według stanu z końca października bieżącego roku.

Wskaźnik niniejszy nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniósł 5 punktów procentowych.

Inicjatywy UE dla zawodowej integracji osób z niepełnosprawnościamiInicjatywy UE dla zawodowej integracji osób z niepełnosprawnościamiKatarzyna Leszczak

Ministerialne dane pokazują również, że w urzędach pracy zarejestrowanych było w ostatnich dniach minionego miesiąca 772,2 tys. bezrobotnych, czyli o 3,8 tys. mniej niż we wrześniu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!