Pracując zdalnie, często pracujemy ponad ustalone godziny pracy

Badanie przeprowadzone przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką rzuca światło na nowe wyzwania stojące przed pracownikami i pracodawcami. Z badania wynika, że praca zdalna często prowadzi do przekraczania umówionych godzin pracy, co ma znaczący wpływ na dobrostan pracowników.

Pracując zdalnie, często pracujemy ponad ustalone godziny pracy
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 17 listopada 2023

Praca zdalna a godziny pracy 

Badanie przeprowadzone przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką ujawnia znaczącą różnicę w godzinach pracy między pracownikami zdalnymi a tymi pracującymi stacjonarnie. Aż 29% respondentów pracujących zdalnie przyznaje, że często pracuje dłużej niż przewiduje to umowa o pracę, w porównaniu z 16% w przypadku pracy stacjonarnej. Ten trend wskazuje na istotne wyzwanie, jakim jest zacieranie się granic między życiem zawodowym a prywatnym w przypadku pracy zdalnej.

- Praca zdalna sprawia, że zacierają się granice między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Pracując z domu mamy tendencję do pozostawania przy komputerach dłużej, nie dbamy, aby kończyć pracę o wyznaczonej godzinie – powiedziała Olga Kozierowska, polska dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna, mówczyni, pisarka, mentorka.

Polacy, którzy chcą zmienić branżę, wybierają... ITPolacy, którzy chcą zmienić branżę, wybierają... ITMonika Świetlińska

Praca zdalna, choć oferuje elastyczność i komfort pracy z domu, może prowadzić do rozmycia jasno określonych ram czasowych pracy. Pracownicy zdalni często mają trudności z odłączeniem się od obowiązków zawodowych, co może wynikać z oczekiwań dotyczących ciągłej dostępności lub z trudności w oddzieleniu przestrzeni pracy od przestrzeni domowej. Dodatkowo, brak fizycznej separacji od miejsca pracy może prowadzić do przedłużania godzin pracy, co z kolei może skutkować przemęczeniem i wypaleniem zawodowym.

Przytłoczenie obowiązkami

Drugim istotnym zagadnieniem jest przytłoczenie obowiązkami zawodowymi, które odczuwa połowa badanych. Z danych wynika, że 24% respondentów czuje się „zdecydowanie przytłoczona” obowiązkami w pracy, a kolejne 26% – „raczej tak”. Tylko 4% badanych stanowczo zaprzecza poczuciu przytłoczenia pracą.

To przytłoczenie może wynikać z różnych czynników, takich jak nadmierna ilość zadań, ciągłe terminy, presja wyników, a także z braku wsparcia ze strony pracodawców w zakresie zarządzania obciążeniem pracą. Przytłoczenie może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego pracowników, wpływając na ich produktywność i ogólne samopoczucie. W dłuższej perspektywie, może to również prowadzić do zwiększonej rotacji pracowników i obniżenia morale w miejscu pracy.

W obu przypadkach, kluczowe jest podejście pracodawców do zarządzania pracą zdalną i obciążeniem pracowników. Wymaga to świadomego podejścia do kwestii równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, jak również zapewnienia odpowiednich narzędzi i wsparcia dla pracowników, aby mogli skutecznie radzić sobie z wyzwaniami pracy zdalnej i obciążeniem obowiązkami.

Wsparcie dobrostanu przez pracodawców

Wsparcie dobrostanu pracowników przez pracodawców jest ważnym aspektem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Badanie przeprowadzone przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką ujawniło, że co trzeci pracodawca aktywnie angażuje się w dbanie o dobrostan swoich pracowników. Środki, które są stosowane, obejmują elastyczność czasu pracy, pakiet prywatnej opieki medycznej, karty sportowe oraz elastyczność miejsca pracy. Wsparcie psychologiczne i dodatkowe dni wolne są jednak nadal rzadkością.

Polska to najbardziej wypalony kraj w EuropiePolska to najbardziej wypalony kraj w EuropieMonika Świetlińska

Elastyczność czasu pracy pozwala pracownikom na lepsze dostosowanie godzin pracy do ich indywidualnych potrzeb i zobowiązań życiowych, co może znacząco przyczynić się do poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Elastyczność miejsca pracy, zwłaszcza w kontekście pracy zdalnej lub hybrydowej, umożliwia pracownikom wybór środowiska, które najlepiej odpowiada ich stylowi pracy i potrzebom osobistym.

Pakiet prywatnej opieki medycznej i karty sportowe to popularne środki wsparcia. Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej może zmniejszyć stres związany z długimi kolejkami i ograniczonym dostępem do usług zdrowotnych. Z kolei karty sportowe zachęcają do aktywności fizycznej, która jest ważnym elementem utrzymania dobrego zdrowia i samopoczucia.

Mimo tych pozytywnych trendów, tylko 16% pracodawców oferuje darmowe wsparcie psychologiczne, a 18% zapewnia pracownikom większą liczbę dni wolnych. Dostęp do terapii i konsultacji psychologicznych może pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i innymi problemami zdrowia psychicznego. Z kolei dodatkowe dni wolne mogą zapewnić pracownikom niezbędny czas na regenerację i odpoczynek, co jest ważne dla uniknięcia wypalenia zawodowego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!