Ilu funkcjonariuszy pracuje w polskiej Policji?

Pomoc obywatelom i ich ochrona – tak najkrócej opisać można główne zadania, stojące przed polską Policją. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z końca czerwca bieżącego roku ludność naszego kraju to 37,698 miliona osób. Jak na tle tych statystyk wypada liczba czynnych funkcjonariuszy Policji. Sprawdzamy.

Ilu funkcjonariuszy pracuje w polskiej Policji?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 15 listopada 2023

Optymistyczne prognozy

W myśl artykułu 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji:

„Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Oficjalne komunikaty, dotyczące tego, ilu funkcjonariuszy pełni aktualnie rzeczoną służbę, regularnie pojawiają się na stronach internetowych Komendy Głównej Policji.

Kto może wejść bez nakazu do naszego domu?Kto może wejść bez nakazu do naszego domu?Anna Pakaszewska-Cetera

Jak czytamy w jednym z nich, w reakcji na nowe wyzwania i zagrożenia związane z bezpieczeństwem, od 2017 roku systematycznie zwiększana jest liczba etatów w formacji.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 roku wynosił dokładnie 101 tysięcy osób, podczas gdy stan etatowy – 105 309 osób.

Zgodnie z zapowiedziami, w roku 2025 wskaźnik ten osiągnąć ma liczbę 110 tysięcy dostępnych miejsc pracy.

Trudny początek roku

W opinii większości specjalistów, właśnie koniec grudnia jest najbardziej reprezentatywnym dla prowadzenia podobnych statystyk okresem.

Pierwsze dwa miesiące roku z reguły niosą ze sobą bowiem nieporównywalnie wyższy procent odejść ze służby.

Podczas swojego wystąpienia w ramach 73. posiedzenia Sejmu IX kadencji, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, zauważył, że przyczyn opisywanego stanu rzeczy doszukiwać się należy m.in. w styczniowej waloryzacji wynagrodzeń.

Psy policyjne –jak zaczyna się kariera czworonożnych funkcjonariuszy?Psy policyjne –jak zaczyna się kariera czworonożnych funkcjonariuszy?Jakub Stasak

Nie inaczej było w roku 2023 – powołując się na dane otrzymane w trybie dostępu do informacji publicznej, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi przedstawił raport dotyczący stanu kadrowego Policji na dzień 1 marca 2023 roku.

Wynika z niego, że wobec wynoszącego dokładnie 107 109 miejsc pracy stanu etatowego w 2023 roku, mamy do czynienia z wakatem na poziomie 12,08% (12943 osoby).

Kto może ubiegać się o przyjęcie do Policji?

Aby rozpocząć starania o przyjęcie do służby w Policji, należy:

Ile o Tobie wie Policja?Ile o Tobie wie Policja?Monika Świetlińska

• posiadać polskie obywatelstwo oraz nieposzlakowaną opinię,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• dysponować pełnią praw publicznych,

• mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz w pełni uregulowany stosunek do służby wojskowej,

• wykazywać zdolności psychofizyczne odpowiednie do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

• posiadać umiejętność zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!