Jak liczyć podatek?

Dochodowy, od towarów i usług, CIT – podatki otaczają nas każdego dnia i każdy nieświadomie również je płaci. Są szczególną zmorą każdego przedsiębiorcy. W jaki sposób prawidłowo liczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych, najczęściej wybierany przez właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w innych przypadkach?  

Jak liczyć podatek?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 29 września 2020

Zaliczka na podatek dochodowy

Przez cały rok przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania określonych zaliczek na podatek dochodowy. Robi się to miesięcznie albo kwartalnie, zgodnie z wcześniejszą deklaracją. O tych pieniądzach informuje się naczelnika Urzędu Skarbowego w składanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym. Sam podatek to jedna określona kwota, która wyliczana jest za cały rok w zeznaniu rocznym. Pomniejszają go wpłacane zaliczki. Jeżeli kwota zaliczek przekracza wartość koniecznego do zapłacenia podatku, otrzymuje się zwrot nadpłaconego podatku.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to z góry określona kwota zmniejszająca należny do zapłacenia podatek. W 2020 roku wynosi ona 8000 złotych. Do wyliczenia należnego podatku pod uwagę bierze się następujące wartości:

·       Do 8000 złotych kwota zmniejszająca podatek – 1.360 zł;

·       8.000 – 13.000 zł – 1.360 zł pomniejszone o 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;

·       13 000 zł – 85 528 zł  kwota zmniejszająca podatek 525,12 zł;

·       Powyżej 85 528 zł – 127 000 zł 525,12 zł pomniejszone o

·       525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Jak liczyć podatek na zasadach ogólnych?

Bazowa jest kwota przychodu, od której odlicza się koszty. Uzyskaną kwotę dochodu należy pomniejszyć o wcześniejsze straty oraz sumę wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dochód do opodatkowania mnoży się przez 17% w przypadku dochodu mniejszego od 85 528 złotych. W przypadku drugiego progu podatkowego, czyli dochodu większego niż 85 528 zł podatek wynosi 15 181 zł 226 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych. Od uzyskanej kwoty odejmuje się 7,75% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób otrzymuje się podatek do zapłacenia, od którego następnie odejmuje się jeszcze zapłacone zaliczki oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Jak liczyć podatek liniowy?

Obliczanie podatku liniowego działa na dokładnie takich samych zasadach, jednak w tym przypadku obowiązuje stała stawka podatku – 19%. Przedsiębiorca ma możliwość wyłącznie odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Nie odlicza się kwoty wolnej od podatku, dlatego ten rodzaj podatku jest korzystny dla zarabiających więcej.

Jak liczyć podatek ryczałtowy?

W przypadku rozliczania się na zasadzie ryczałtu, przychody w poszczególnych stawkach ryczałtu dzieli się przez przychód w danym miesiącu. W ten sposób uzyskuje się proporcje sprzedaży danej stawki do całości. Od kwoty przychodu danej stawki odlicza się składki społeczne, które wcześniej mnoży się przez obliczoną proporcję sprzedaży danej stawki do całości. Podstawę opodatkowania dla danej stawki należy pomnożyć przez stawkę. W ten sposób otrzymuje się podatek, zgodnie z wykazem stawek dla przychodów z różnych rodzajów działalności. Wykaz ten jest załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od sumy podatku odlicza się następnie 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oraz składki z poprzednich miesięcy, o ile nie zostały one wcześniej wykorzystane w wyliczeniach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Co Polska kupuje od Rosji?
Aktualności

Co Polska kupuje od Rosji?

Z przedstawionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska danych wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku Polska sprowadziła z Rosji 377,2 tysiąca ton płynnego gazu LPG. Jak wygląda oficjalne stanowisko...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!