fb

Jak nadać numer porządkowy posesji?

Jak nadać numer porządkowy posesji? Jakie formalności trzeba spełnić, oraz dlaczego numer mojego domu może być oznaczony jako „10J” ale już nie „10I”? Na to, oraz wiele innych pytań odpowiada rozporządzenie ministra rozwoju, które wchodzi w życie 31 lipca 2021 roku.

Jak nadać numer porządkowy posesji?
  • Michał Górecki
  • /
  • 30 lipca 2021

Nadawanie numerów porządkowych a prawo

Ostatniego dnia lipca 2021 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dotyczy ono nie tylko wielu kwestii ważnych z punktu widzenia planistów, geodetów czy urbanistów, ale także przeciętnego Kowalskiego. Jeśli budujesz dom, i chcesz, aby miał swój adres, musisz nadać mu numer porządkowy. Między innymi tej kwestii dotyka akt prawny podpisany przez ministra rozwoju

Czym są kooperatywy mieszkaniowe? Czy będzie łatwiej o własny dom?Czym są kooperatywy mieszkaniowe? Czy będzie łatwiej o własny dom?Michał Górecki

Jaki numer porządkowy mogę nadać dla swojej nieruchomości?

Zgodnie z §6 wspomnianego rozporządzenia numery porządkowe „przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n”. To oznacza, że w zależności od przyjętej numeracji, nasza posesja może mięć numer np. 122 czy 1548. Nie ma tutaj ograniczeń. Nie możemy jednak mieszkać np. przy ulicy Warszawskiej A. 

Stosowanie liter w numerze porządkowym posesji

Litery mogą być jednak stosowane w przypadku braku możliwości nadania numeru w postaci liczby całkowitej. Może się tak zdarzyć, jeśli np. budujemy dom w drugiej linii zabudowy, lub na terenie podzielonej działki oznaczonej dotąd jednym numerem. W takim wypadku do liczby dodaje się kolejną (wielką) literę alfabetu łacińskiego. Nasz adres może wyglądać następująco: Kwiatowa 10A lub Poznańska 25T. 

Prawo jednak zabrania użycia do tego celu trzech liter I”, „O” oraz „Q”. Może to wynikać z faktu, że posesja oznaczona numerem „20I” może wprowadzać błąd, a adres może zostać odczytany jako „201”. To samo dotyczy litery „O” – oznaczenie „21O” lub 21Q” może zostać pomylone z numerem 210. Podobna zasada dotyczy numerów serii w tablicach rejestracyjnych, gdzie z tego samego powodu nie można stosować liter B,D,I,O,Z poza wyróżnikiem miasta lub powiatu.

Dlaczego zatem posesja nie może zostać oznaczona jako 20i z dodatkiem małej litery? Rozporządzenie porządkuję tę kwestię wskazując na stosowanie wyłącznie wielkich liter. 

Rozporządzenie dopuszcza sytuację, w której pula liter łacińskich od A do Z (z wyłączeniem I,O i Q) zostanie wyczerpana. W takiej sytuacji dopuszczalne jest rozwiązanie znane z… arkuszy kalkulacyjnych, a adres w takiej sytuacji może wyglądać następująco: „ul. Długa 4AA”. Takie rozwiązanie jest całkowicie dopuszczalne w polskim prawie!

Mieszkam na rogu dwóch ulic, czy budynek może mieć dwa adresy?

Zgodnie z §6 pkt. 5 wspomnianego rozporządzenia, może zdarzyć się sytuacja, że jeden budynek położony np. u zbiegu dwóch ulic będzie miał 2 adresy. Wszystko jednak zależy od liczby wejść do niego. W przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu” – czytamy w rozporządzeniu ministra rozwoju. 

Jak powinny być nadawane numery porządkowe?

Zgodnie z rozporządzeniem numery porządkowe wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych powinny wzrastać od centrum w stronę granicy miejscowości lub z zachowaniem kierunków świata „od południa na północ” oraz „ze wschodu na zachód”. W przypadku ulic bocznych numeracja powinna wzrastać od ulicy głównej w stronę granic miejscowości. 

Numeracja po lewej stronie ulicy w kierunku „rosnącym” powinna być oznaczona numerami nieparzystymi. Z drugiej strony jezdni natomiast parzystymi. 

W przypadku placów numery porządkowe wzrastają licząc od naroża placu przy głównej ulicy. Musi być przy tym zachowany kierunek ruchu wskazówek zegara. Jeśli natomiast plac jest wynikiem rozszerzenia ulic lub ich skrzyżowania, numery powinny być ustalane z ulic, które przechodzą przez wspomniany plac.

Jeżeli wzdłuż niezabudowanej ulicy prognozowane są przyszłe inwestycje, należy pozostawić wolne numery.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

Omawiane rozporządzenie posiada wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego. Ważną zmianą jest fakt, że obecnie nie trzeba załączać do niego mapy, jak było to do tej pory.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!