Jak poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?

Pomimo faktu, iż pracodawca natychmiast otrzymuje informację o wystawionym dla pracownika zwolnieniu lekarskim, pracownik w dalszym ciągu jest zobowiązany powiadomić go o nieobecności w pracy i jej przyczynach. Niedopełnienie tego obowiązku może zakończyć się nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy i w jaki sposób poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim? 

Jak poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 12 września 2023

Elektroniczne zwolnienie lekarskie nie zwalnia z obowiązku informacyjnego

Od 1 stycznia 2018 r. lekarze mają obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to spore ułatwienie dla pracowników, ponieważ zwolnieni są od obowiązku dostarczenia pracodawcy papierowego zwolnienia w ciągu 7 dni od dnia wystawienia, co było kłopotliwe zwłaszcza dla ciężko chorych pracowników. Obecnie zwolnienie lekarskie wystawione elektroniczne jest widoczne natychmiast w systemie PUE ZUS, do którego pracodawca ma dostęp i w ten sposób dociera do niego informacja o zwolnieniu lekarskim pracownika. 

Co można na zwolnieniu lekarskim?Co można na zwolnieniu lekarskim?Iga Gradzka

Jednakże zmiana sposobu wystawiania zwolnień lekarskich nie spowodowała zwolnienia z obowiązku informowania pracodawcy o nieobecności w pracy. Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie uległy zmianie: “[w] razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy”.

W jaki sposób poinformować pracodawcę o nieobecności?

Jeśli sposób powiadamiania pracodawcy o nieobecności w pracy nie został określony w regulaminie pracy, pracownik może wówczas poinformować pracodawcę o swojej nieobecności osobiście, poprzez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności — sms, mail lub drogą pocztową (za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego). Bez względu na formę, pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o nieobecności nie później niż w 2 dniu absencji. 

Jakie mogą być konsekwencje niepoinformowania pracodawcy o zwolnieniu lekarskim?

Niewywiązanie się z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności spowodowanej chorobą, może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych, a to stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!