Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela?

Karta Nauczyciela, która opisuje procedurę uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, podlega okresowym nowelizacjom. Ostatnie poważne zmiany objęły m.in. likwidację stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz zmienioną procedurę uzyskiwania danych stopni awansu. Sprawdź, jak obecnie wygląda proces awansowania nauczycieli. 

Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 13 września 2023

Co to jest awans zawodowy nauczyciela i kogo obejmuje?

Awans zawodowy nauczyciela to procedura podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w takich placówkach jak: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, kształcenia ustawicznego, artystyczne, poradnie psychologiczno — pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Jak wyglądała procedura nadawania awansu nauczycielom do września 2022r.?

Do 1 września 2022 r. istniały 4 stopnie awansu zawodowego nauczyciela:

  • nauczyciel stażysta — każdy nowo przyjęty nauczyciel rozpoczynał staż, który trwał 9 miesięcy. W tym czasie nauczyciel realizował własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora placówki. Po zakończeniu stażu, nauczyciel składał dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu, a dyrektor w ciągu 3 tygodni musiał dokonać oceny stopnia realizacji planu oraz dorobku zawodowego nauczyciela,
  • nauczyciel kontraktowy — o przyznanie tytułu nauczyciela kontraktowego nauczyciel stażysta mógł się ubiegać po przepracowaniu kolejnych 9 miesięcy, 
  • nauczyciel mianowany — osoba, która otrzymała wcześniej stopień nauczyciela kontraktowego i przepracowała w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania mu stopnia nauczyciela kontraktowego oraz otrzymała pozytywną ocenę dorobku zawodowego i zdała odpowiedni egzamin,
  • nauczyciel dyplomowany — stopień przyznawany nauczycielowi mianowanemu, po przepracowaniu kolejnych 12 miesięcy od momentu nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego.

Jak obecnie wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela?

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 września 2022 r., zakładają zlikwidowanie dwóch stopni awansu nauczyciela — nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Każdy nowo przyjęty do szkoły nauczyciel swoją drogę zawodową rozpoczyna od statusu nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego). W ciągu 3 lat i 9 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach — np. nauczycieli akademickich — 2 lat i 9 miesięcy) przygotowuje się on do pracy w zawodzie nauczyciela pod przewodnictwem przydzielonego mu mentora — starszego stażem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Czy szkoła może zabronić używania telefonów komórkowych?Czy szkoła może zabronić używania telefonów komórkowych?Martyna Kowalska

Jego praca w tym okresie podlega obowiązkowej ocenie przez dyrektora, mentora i innych nauczycieli, a także przez organ prowadzący placówkę, np. gminę. Szkoła dodatkowo weryfikuje osiągnięcia nauczyciela w tym czasie oraz jak oceniają go uczniowie. Postępowanie to jest prowadzone przez komisję powołaną przez organ odpowiedzialny za prowadzenie szkoły. Jeśli nauczyciel początkujący otrzyma pozytywną ocenę swojej pracy oraz zda egzamin, uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego. 

Drugim, najwyższym stopniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela dyplomowanego. Osoba starająca się o awans musi przepracować co najmniej 5 lat i 9 miesięcy (w skróconym wymiarze — 4 lata i 9 miesięcy) na stanowisku nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany również jest poddawany ocenie przez szkołę oraz organ prowadzący szkołę. Pod uwagę brany jest cały dorobek i staż nauczyciela oraz wymagane umiejętności. Gdy ocena okaże się pozytywna, wówczas nauczyciel mianowany awansuje na nauczyciela dyplomowanego. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!