W jaki sposób sprostować świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem kończącym stosunek pracy między stronami umowy. Zawiera istotne informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia uprawnień, np. z ubezpieczenia społecznego, dlatego warto zawsze dokładnie sprawdzić poprawność zawartych w nim danych. W jaki sposób należy postąpić, gdy zauważymy pomyłkę? 

W jaki sposób sprostować świadectwo pracy?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 11 września 2023

Jak wygląda schemat postępowania? 

W sytuacji, gdy okaże się, że świadectwo pracy jest niekompletne lub zawiera nieprawdziwe informacje, pracownik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu, zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. Może go przyjąć i wydać nowe świadectwo pracy lub też oddalić wniosek, zawiadamiając o tym pracownika. Przez kolejne 14 dni od otrzymania odmowy, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli sąd uzna jego zasadność, pracodawca ma wówczas 3 dni od dnia uprawomocnienia na wydanie nowego świadectwa pracy. Jeżeli uchyli się od tego zobowiązania, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem nałożenia na niego obowiązku wydania nowego dokumentu. 

Co w przypadku, gdy to pracodawca zauważy pomyłkę w świadectwie pracy? 

Przepisy nie opisują trybu postępowania, gdy pomyłkę w świadectwie pracy zauważy pracodawca. Należy wtedy kierować się zasadą, że świadectwo pracy powinno być zgodne ze stanem faktycznym, a pracodawca po stwierdzeniu błędu powinien wydać nowe świadectwo pracy i wysłać je do pracownika wraz z pismem, zawierającym informacje o tym, które punkty były skorygowane.

Umowa o zakazie konkurencji, klauzula poufności po zakończeniu pracyUmowa o zakazie konkurencji, klauzula poufności po zakończeniu pracyMałgorzata Łaziuk

Należy pamiętać przy tym, że sprostowanie świadectwa zawsze jest nowym dokumentem, wystawionym z bieżącą datą. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na już istniejący dokument. Ponadto zalecane jest wykonanie notatki służbowej i dołączenie jej do kopii sprostowanego świadectwa pracy, aby uniknąć podejrzeń o niedochowanie ustawowego terminu niezwłoczności. Pierwotne świadectwo pracy zawierające błąd można usunąć z akt tylko wtedy, gdy pracownik zwróci oryginał (nie jest to jego obowiązkiem, jednak fakt niezwrócenia świadectwa może zostać odnotowany w jego aktach pracowniczych). 

Zgubione świadectwo pracy — co robić?

W sytuacji, gdy pracownik zgubi świadectwo pracy, może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o ponowne wydanie dokumentu. Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania akt osobowych pracowników przez 50 lat od zakończenia stosunku pracy lub 10 lat, gdy pracownik został zatrudniony po 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, przed upłynięciem 10 lub 50 lat, nie powinno być problemu z uzyskaniem odpisu świadectwa pracy. Duplikat świadectwa powinien być wystawiony w dwóch kopiach i odpowiadać oryginałowi, z jedną różnicą — musi być opatrzony bieżącą datą wystawienia.  

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!